Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg

15. Situatie in Oekraïne (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vice-voorzitter van de Commissie

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, Siiri Oviir, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Andreas Mölzer, niet-ingeschrevene, Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David en Laima Liucija Andrikienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Stemming: volgende vergaderperiode van februari in Brussel.

Juridische mededeling - Privacybeleid