Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg

15. Situácia na Ukrajine (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Elmar Brok za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Andreas Mölzer nezaradený poslanec, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David a Laima Liucija Andrikienė.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock a Franz Obermayr.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia podľa článku 110 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Hlasovanie: nasledujúca februárová schôdza v Bruseli.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia