Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 10 februarie 2010 - Strasbourg

16. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
Stenograma

Parlamentul a examinat o serie de întrebări adresate Consiliului (B7-0006/2010).

Întrebarea 1 (Zigmantas Balčytis): Instituirea unei pieţe interne a energiei.

Diego López Garrido (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Zigmantas Balčytis, Silvia-Adriana Ţicău şi Franz Obermayr.

Întrebarea 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Direcţii de dezvoltare, obiective şi acţiuni ale "Strategiei de dezvoltare durabilă a UE cu orizont 2020".

Diego López Garrido a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Silvia-Adriana Ţicău.

Întrebarea 3 (Bernd Posselt): Libertatea religioasă în China.

Diego López Garrido a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Bernd Posselt, Jim Higgins şi Franz Obermayr.

Întrebarea 4 este inadmisibilă.

Întrebarea 5 (Ilda Figueiredo): Inchisori secrete și zboruri ale CIA.

Diego López Garrido a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Ilda Figueiredo, Justas Vincas Paleckis şi Bogusław Sonik.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate