Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Nedávné zemětřesení na Haiti (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace v Íránu (předložené návrhy usnesení)
 4.Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)
 5.Obchodování s lidmi (předložené návrhy usnesení)
 6.Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu (předložené návrhy usnesení)
 7.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 8.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009 – Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 – Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009 (rozprava)
 9.Hlasování
  
9.1.Volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (změna směrnice 2006/112/ES) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I (hlasování)
  
9.3.Správní spolupráce v oblasti daní * (hlasování)
  
9.4.Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření * (hlasování)
  
9.5.Nedávné zemětřesení na Haiti (hlasování)
  
9.6.Situace v Íránu (hlasování)
  
9.7.Situace v Jemenu (hlasování)
  
9.8.Obchodování s lidmi (hlasování)
  
9.9.Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu (hlasování)
  
9.10.Podpora řádné správy v daňové oblasti (hlasování)
  
9.11.Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2009 (hlasování)
  
9.12.Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran CITES (hlasování)
  
9.13.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009 (hlasování)
  
9.14.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 (hlasování)
  
9.15.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009 (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Dohoda mezi EU a USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (rozprava)
 14.Detektory pro fyzickou kontrolu – Fungování zpravodajských služeb v rámci strategií boje proti terorismu (rozprava)
 15.Situace na Ukrajině (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 17.Složení Parlamentu
 18.Dopady hospodářské krize na světový obchod (rozprava)
 19.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (215 kb) Prezenční listina (61 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (3697 kb) 
 
Zápis (142 kb) Prezenční listina (24 kb) Výsledky hlasování (838 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1807 kb) 
 
Zápis (236 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (781 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1680 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí