Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Onsdag den 10. februar 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Det nylige jordskælv i Haiti (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Iran (indgivne beslutningsforslag)
 4.Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag)
 5.Menneskehandel (indgivne beslutningsforslag)
 6.Resultatet af klimatopmødet i København (indgivne beslutningsforslag)
 7.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 8.Statusrapport 2009 for Kroatien - Statusrapport 2009 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien - Statusrapport 2009 om Tyrkiets fremskridt hen imod tiltrædelse (forhandling)
 9.Afstemningstid
  
9.1.Fakultativ og midlertidig anvendelse af ordningen for omvendt betalingspligt ved levering af bestemte varer og tjenesteydelser, som kan være udsat for svig (ændring af direktiv 2006/112/EF) * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.EFRU: støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper ***I (afstemning)
  
9.3.Administrativt samarbejde på beskatningsområdet * (afstemning)
  
9.4.Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger * (afstemning)
  
9.5.Det nylige jordskælv i Haiti (afstemning)
  
9.6.Situationen i Iran (afstemning)
  
9.7.Situationen i Yemen (afstemning)
  
9.8.Menneskehandel (afstemning)
  
9.9.Resultatet af klimatopmødet i København (afstemning)
  
9.10.Fremme af god politik og forvaltning på skatteområdet (afstemning)
  
9.11.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union - 2009 (afstemning)
  
9.12.De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES-konventionen (afstemning)
  
9.13.Statusrapport 2009 for Kroatien (afstemning)
  
9.14.Statusrapport 2009 for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (afstemning)
  
9.15.Statusrapport 2009 om Tyrkiets fremskridt hen imod tiltrædelse (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Aftale EU/Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (forhandling)
 14.Kropsscannere - Efterretningstjenesternes virksomhed i forbindelse med terrorbekæmpelsesstrategier (forhandling)
 15.Situationen i Ukraine (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Rådet)
 17.Parlamentets sammensætning
 18.Den økonomiske krises indvirkning på verdenshandelen (forhandling)
 19.Frihandelsaftale EU - Sydkorea (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (213 kb) Tilstedeværelsesliste (61 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3697 kb) 
 
Protokol (147 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (722 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2765 kb) 
 
Protokol (239 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (489 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2221 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik