Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 10 februari 2010 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Recente aardbeving in Haïti (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Situatie in Iran (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)
 5.Mensenhandel (ingediende ontwerpresoluties)
 6.Resultaten van de Top van Kopenhagen over klimaatverandering (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 8.Voortgangsverslag 2009 betreffende Kroatië - Voortgangsverslag 2009 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië - Voortgangsverslag 2009 betreffende Turkije (debat)
 9.Stemmingen
  
9.1.Facultatieve en tijdelijke toepassing van de verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten (wijziging van Richtlijn 2006/112/EG) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
9.2.EFRO: subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen ***I (stemming)
  
9.3.Administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen * (stemming)
  
9.4.Wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen * (stemming)
  
9.5.Recente aardbeving in Haïti (stemming)
  
9.6.Situatie in Iran (stemming)
  
9.7.Situatie in Jemen (stemming)
  
9.8.Mensenhandel (stemming)
  
9.9.Resultaten van de Top van Kopenhagen over klimaatverandering (stemming)
  
9.10.Bevordering van goed bestuur in belastingzaken (stemming)
  
9.11.Gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie — 2009 (stemming)
  
9.12.Centrale doelstellingen voor de CITES-conferentie (stemming)
  
9.13.Voortgangsverslag 2009 betreffende Kroatië (stemming)
  
9.14.Voortgangsverslag 2009 betreffende de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  
9.15.Voortgangsverslag 2009 betreffende Turkije (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Overeenkomst EU/Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de EU naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (debat)
 14.Bodyscanners - Inzet van inlichtingendiensten in het kader van de strategieën voor terrorismebestrijding (debat)
 15.Situatie in Oekraïne (debat)
 16.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 17.Samenstelling Parlement
 18.De gevolgen van de economische crisis voor de wereldhandel (debat)
 19.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (215 kb) Presentielijst (61 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (3697 kb) 
 
Notulen (151 kb) Presentielijst (24 kb) Stemmingsuitslagen (810 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2793 kb) 
 
Notulen (245 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (491 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2151 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid