Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Iranie (złożone projekty rezolucji)
 4.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 5.Handel ludźmi (złożone projekty rezolucji)
 6.Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatu (złożone projekty rezolucji)
 7.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 8.Sprawozdanie dotyczące postępów Chorwacji w 2009 r. - Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r. - Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 r. (debata)
 9.Głosowanie
  
9.1.Fakultatywne i tymczasowe stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa (zmiana dyrektywy 2006/112/WE) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
9.2.EFRR: kwalifikowanie interwencji w zakresie mieszkalnictwa dla społeczności zepchniętych na margines ***I (głosowanie)
  
9.3.Współpraca administracyjna w dziedzinie podatków * (głosowanie)
  
9.4.Wzajemna pomoc przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń * (głosowanie)
  
9.5.Niedawne trzęsienie ziemi na Haiti (głosowanie)
  
9.6.Sytuacja w Iranie (głosowanie)
  
9.7.Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
  
9.8.Handel ludźmi (głosowanie)
  
9.9.Wyniki szczytu kopenhaskiego poświęconego zmianom klimatu (głosowanie)
  
9.10.Wspieranie dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania (głosowanie)
  
9.11.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej — rok 2009 (głosowanie)
  
9.12.Główne cele konferencji stron konwencji CITES (głosowanie)
  
9.13.Sprawozdanie dotyczące postępów Chorwacji w 2009 r. (głosowanie)
  
9.14.Sprawozdanie dotyczące postępów Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r. (głosowanie)
  
9.15.Sprawozdanie dotyczące postępów Turcji w 2009 r. (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Umowa między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie przetwarzania i przekazywania danych z komunikatów finansowych przez Unię Europejską Stanom Zjednoczonym do celów programu śledzenia środków finansowych należących do terrorystów (debata)
 14.Urządzenia prześwietlające pasażerów - Działalność służb wywiadowczych w ramach strategii zwalczania terroryzmu (debata)
 15.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 16.Tura pytań (pytania do Rady)
 17.Skład Parlamentu
 18.Skutki kryzysu gospodarczego dla handlu światowego (debata)
 19.Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą Południową (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (209 kb) Lista obecności (61 kb)    Wyniki głosowań imiennych (3697 kb) 
 
Protokół (149 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (739 kb) Wyniki głosowań imiennych (2785 kb) 
 
Protokół (256 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (773 kb) Wyniki głosowań imiennych (2154 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności