Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
RCVVOTESPVTACRE
Zápisnica
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Nedávne zemetrasenie na Haiti (predložené návrhy uznesení)
 3.Situácia v Iráne (predložené návrhy uznesení)
 4.Situácia v Jemene (predložené návrhy uznesení)
 5.Obchodovanie s ľuďmi (predložené návrhy uznesení)
 6.Výsledky kodanského samitu o zmene klímy (predložené návrhy uznesení)
 7.Vykonávacie opatrenia (článok 88 rokovacieho poriadku)
 8.Správa o pokroku Chorvátska za rok 2009 - Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 - Správa o pokroku Turecka za rok 2009 (rozprava)
 9.Hlasovanie
  
9.1.Nezáväzné a dočasné uplatňovanie mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávkami určitého tovaru a služieb s vysokým rizikom podvodu (zmena a doplnenie smernice 2006/112/ES) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev ***I (hlasovanie)
  
9.3.Administratívna spolupráca v oblasti daní * (hlasovanie)
  
9.4.Vzájomná pomoc pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa daní, odvodov a ďalších opatrení * (hlasovanie)
  
9.5.Nedávne zemetrasenie na Haiti (hlasovanie)
  
9.6.Situácia v Iráne (hlasovanie)
  
9.7.Situácia v Jemene (hlasovanie)
  
9.8.Obchodovanie s ľuďmi (hlasovanie)
  
9.9.Výsledky kodanského samitu o zmene klímy (hlasovanie)
  
9.10.Podpora dobrej správy v daňových záležitostiach (hlasovanie)
  
9.11.Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2009 (hlasovanie)
  
9.12.Hlavné ciele konferencie strán dohovoru CITES (hlasovanie)
  
9.13.Správa o pokroku Chorvátska za rok 2009 (hlasovanie)
  
9.14.Správa o pokroku Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2009 (hlasovanie)
  
9.15.Správa o pokroku Turecka za rok 2009 (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Dohoda medzi EÚ a USA o spracovaní a zasielaní údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (rozprava)
 14.Telesné skenery - Fungovanie spravodajských služieb v rámci stratégií boja proti terorizmu (rozprava)
 15.Situácia na Ukrajine (rozprava)
 16.Hodina otázok (pre Radu)
 17.Zloženie Parlamentu
 18.Vplyv hospodárskej krízy na svetový obchod (rozprava)
 19.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Južnou Kóreou (rozprava)
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (212 kb) Prezenčná listina (61 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (3697 kb) 
 
Zápisnica (143 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovania (744 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2777 kb) 
 
Zápisnica (239 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (767 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (2220 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia