Index 
Jegyzőkönyv
PDF 248kWORD 156k
2010. február 10., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Közelmúltbeli földrengés Haitin (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.Az iráni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.A Jemenben kialakult helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 5.Emberkereskedelem (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 6.Az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozó eredménye (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 8.A Horvátország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés - A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentés - A Törökország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés (vita)
 9.Szavazások órája
  
9.1.A fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása (a 2006/112/EK irányelv módosítása) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.2.A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága ***I (szavazás)
  
9.3.Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés * (szavazás)
  
9.4.Az adókból, illetékekből, vámokból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás * (szavazás)
  
9.5.Közelmúltbeli földrengés Haitin (szavazás)
  
9.6.Az iráni helyzet (szavazás)
  
9.7.A Jemenben kialakult helyzet (szavazás)
  
9.8.Emberkereskedelem (szavazás)
  
9.9.Az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozó eredménye (szavazás)
  
9.10.A jó kormányzás előmozdítása az adóügyek terén (szavazás)
  
9.11.A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2009 (szavazás)
  
9.12.Kulcsfontosságú célok a CITES aláíró feleinek konferenciájára (szavazás)
  
9.13.A Horvátország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés (szavazás)
  
9.14.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentés (szavazás)
  
9.15.A Törökország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról (vita)
 14.Testszkennerek - Hírszerző szolgálatok működése a terrorizmusellenes stratégiák összefüggésében (vita)
 15.Az ukrajnai helyzet (vita)
 16.Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)
 17.A Parlament tagjai
 18.A gazdasági válság hatása a világkereskedelemre (vita)
 19.Szabadkereskedelmi megállapodás az EU és Dél-Korea között (vita)
 20.A következő ülésnap napirendje
 21.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. FEBRUÁR 10., SZERDA

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 8.30-kor nyitják meg.


2. Közelmúltbeli földrengés Haitin (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata: Közelmúltbeli földrengés Haitin

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 19. (2010.1.19-i jegyzőkönyv, 4. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Carlos Coelho, Filip Kaczmarek, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a haiti földrengésről (B7-0072/2010)

- Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a közelmúltbeli haiti földrengésről (B7-0073/2010)

- Nirj Deva, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański és Mirosław Piotrowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a haiti földrengésről (B7-0074/2010)

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman és Georgios Stavrakakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a haiti földrengésről (B7-0075/2010)

- Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Haitit sújtó földrengésről (B7-0076/2010)

- Patrick Le Hyaric, Sabine Wils, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Miguel Portas, Willy Meyer, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriele Zimmer és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Haiti számára nyújtandó gyorssegélyről (B7-0087/2010).

Szavazás: 2010.2.10-i jegyzőkönyv 5. pont.


3. Az iráni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata: Az iráni helyzet

A vita lefolytatásának időpontja: 2010.01.19. (2010.1.19-i jegyzőkönyv, 5. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az iráni helyzetről (B7-0078/2010)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Heidi Hautala és Emilie Turunen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Iránról (B7-0079/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Marco Scurria, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella és Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az iráni helyzetről (B7-0080/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az iráni helyzetről (B7-0081/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri, Sergio Gaetano Cofferati, Ana Gomes és María Muñiz De Urquiza, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az iráni helyzetről (B7-0082/2010)

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az iráni helyzetről (B7-0084/2010)

- Cornelia Ernst és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Iránról (B7-0086/2010).

Szavazás: 2010.2.10-i jegyzőkönyv 6. pont.


4. A Jemenben kialakult helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata: A Jemenben kialakult helyzet

A vita lefolytatásának időpontja: 2010.01.19. (2010.1.19-i jegyzőkönyv, 6. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana és William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes és Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares és Sabine Wils, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox és Michał Tomasz Kamiński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (B7-0028/2010)

Szavazás: 2010.2.10-i jegyzőkönyv 7. pont.


5. Emberkereskedelem (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0148/2009) felteszi: Anna Hedh és Edit Bauer, a FEMM bizottság nevében, a Tanácshoz: Emberkereskedelem (B7-0341/2009)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0149/2009) felteszi: Anna Hedh és Edit Bauer, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Emberkereskedelem (B7-0342/2009)

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 19. (2010.1.19-i jegyzőkönyv, 10. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Anna Hedh és Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova és Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelem megakadályozásáról (B7-0029/2010)

- Edit Bauer és Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelem megelőzéséről (B7-0030/2010).

Szavazás: 2010.2.10-i jegyzőkönyv 9.8. pont.


6. Az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozó eredménye (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozó eredménye

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 20. (2010.1.20-i jegyzőkönyv, 11. pont).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis és Maria Da Graça Carvalho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián (COP-15) elért eredményekről (B7-0064/2010)

- Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall és Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai csúcstalálkozón elért eredményekről (B7-0066/2010)

- Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián (COP 15) elért eredményekről (B7-0070/2010)

- Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout és Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai csúcstalálkozón elért eredményekről (B7-0077/2010)

- Jo Leinen, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Kriton Arsenis és Judith A. Merkies, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Európai Unió által az éghajlatváltozással foglalkozó koppenhágai konferencián követendő stratégiáról (COP 15) (B7-0083/2010)

- Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, João Ferreira, Marisa Matias, Elie Hoarau, Nikolaos Chountis és Jean-Luc Mélenchon, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a koppenhágai éghajlat-változási csúcstalálkozón elért eredményekről (B7-0085/2010).

Szavazás: 2010.2.10-i jegyzőkönyv 9. pont.


7. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási rendelkezések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A gépjárművek és pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló, […]-i .../.../EK bizottsági irányelvtervezet (D006561/01 - 2010/2535(RPS) - határidő: 25/04/2010)
utalva: illetékes: TRAN

- A 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében a gyermekek alvó környezetében található egyes termékekre vonatkozó európai szabványok által követendő biztonsági előírásokról szóló, […]-i bizottsági határozattervezet (D006842/02 - 2010/2538(RPS) - határidő: 27/04/2010)
utalva: illetékes: IMCO

- A 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a bizonyos termékekben, illetve azok felületén található 2-fenilfenol legmagasabb megengedett növényvédőszer-maradékok határértéke tekintetében történő módosításáról szóló, […]-i bizottsági rendelettervezet (D007466/03 - 2010/2533(RPS) - határidő: 22/03/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- Az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem a betegségek kockázatának csökkentésére, illetve a gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítások engedélyezésének elutasításáról szóló, […]-i bizottsági rendelettervezet (D007484/03 - 2010/2534(RPS) - határidő: 22/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- Az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról szóló, […]-i bizottsági rendelettervezet (D007487/03 - 2010/2532(RPS) - határidő: 20/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- Az élelmiszerekkel kapcsolatos, nem betegségek kockázatának csökkentésére, illetve gyermekek fejlődésére és egészségére vonatkozó állítás engedélyezésének elutasításáról szóló, […]-i bizottsági rendelettervezet (D007488/03 - 2010/2530(RPS) - határidő: 21/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- Az élelmiszerekkel kapcsolatos, a betegségek kockázatának csökkentéséről, illetve a gyermekek fejlődéséről és egészségéről szóló, egészségre vonatkozó egyes állítások engedélyezéséről, illetve engedélyezésének elutasításáról szóló 983/2009/EK bizottsági rendeletet módosító, […]-i bizottsági rendelettervezet (D007489/03 - 2010/2531(RPS) - határidő: 20/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- Az egyes bolgár tejfeldolgozó létesítményekben feldolgozott, nem megfelelő nyers tej vonatkozásában a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított átmeneti intézkedésekről szóló 2009/861/EK határozat I. és II. mellékletét módosító, […]-i bizottsági határozattervezet (D007713/02 - 2010/2537(RPS) - határidő: 27/04/2010)
utalva: illetékes: ENVI

- A jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) szóló 1177/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hátrányos helyzet nemzedékek közötti átöröklődésével kapcsolatos másodlagos célváltozók 2011-es jegyzéke tekintetében történő végrehajtásáról szóló, […]-i …/…/EU bizottsági rendelettervezet (D007790/02 - 2010/2541(RPS) - határidő: 28/04/2010)
utalva: illetékes: EMPL

- A külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről szóló tanácsi határozattervezet (05323/1/2010 - 2009/2755 (RPS)) - határidő: 7/04/2010
utalva: illetékes: LIBE


8. A Horvátország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés - A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentés - A Törökország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Horvátország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentés

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Törökország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) és Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Ria Oomen-Ruijten (az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványok szerzői).

Felszólal: Bernd Posselt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Katharina Brantner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a vita szervezéséről is, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Barry Madlener, független, Eduard Kukan, Raimon Obiols, Jorgo Chatzimarkakis, Marije Cornelissen, Tomasz Piotr Poręba, Niki Tzavela, Philip Claeys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt, Norica Nicolai, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Diane Dodds, Elmar Brok, Michael Cashman, Alexander Graf Lambsdorff, aki válaszol Michael Cashman „kék kártyás” kérdésére is, Ulrike Lunacek, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Ioannis Kasoulides, Victor Boştinaru, Lena Ek, Michail Tremopoulos, Edvard Kožušník, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Luigi Berlinguer, Andrew Duff és Mario Mauro.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Kinga Göncz, Nadja Hirsch, Jarosław Leszek Wałęsa, Debora Serracchiani, Sophia in 't Veld, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Metin Kazak, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Evgeni Kirilov, Marietta Giannakou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alojz Peterle, Emine Bozkurt, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Francisco José Millán Mon, Antigoni Papadopoulou, Doris Pack, Ismail Ertug, Tunne Kelam, Jürgen Klute, Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Georgios Koumoutsakos, Monica Luisa Macovei és Eleni Theocharous.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver és Iuliu Winkler.

Felszólal: Barry Madlener, aki „kék kártyás” kérdést intéz Hélène Flautre-hoz, aki válaszol.

Felszólal: Diego López Garrido és Štefan Füle.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

Horvátország

- Hannes Swoboda, az AFET bizottság nevében, a Horvátország által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentésről (B7-0067/2010)

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

- Zoran Thaler, az AFET bizottság nevében, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentésről (B7-0065/2010)

Törökország

- Ria Oomen-Ruijten, az AFET bizottság nevében, a Törökországról szóló 2009. évi országjelentésről (B7-0068/2010)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.02.10.


ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


9.1. A fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása (a 2006/112/EK irányelv módosítása) * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a fordított adókivetési mechanizmus bizonyos csalásra alkalmas termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó választható és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0511 - C7-0210/2009- 2009/0139(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: David Casa (A7-0008/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA, MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0011)


9.2. A marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek a marginalizált közösségeket segítő, lakáscélú intézkedések támogathatósága tekintetében történő módosításáról szóló .../.../EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0012)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0012)

Felszólalások:

Jörg Leichtfried a név szerinti szavazás eredményeinek felolvasásáról.


9.3. Az adózás területén történő közigazgatási együttműködés * (szavazás)

Jelentés az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0029 - C6-0062/2009- 2009/0004(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0013)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0013)

Felszólalások:

Sharon Bowles (az ECON bizottság elnöke) a szavazás előtt.


9.4. Az adókból, illetékekből, vámokból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtás * (szavazás)

Jelentés az egyes lefölözésekből, vámokból, adókból és egyéb intézkedésekből eredő követelések behajtására irányuló kölcsönös segítségnyújtásról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0014)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0014)


9.5. Közelmúltbeli földrengés Haitin (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 19. (2010.1.19-i jegyzőkönyv, 4. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. február 10. (2010.2.10-i jegyzőkönyv, 2. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010, B7-0087/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0072/2010

(amely a B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010 és B7-0087/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi és José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman és Georgios Stavrakakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Charles Goerens, Louis Michel és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit és Eva Joly, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében
Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0015)


9.6. Az iráni helyzet (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 19. (2010.1.19-i jegyzőkönyv, 5. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. február 10. (2010.2.10-i jegyzőkönyv, 3. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 és B7-0086/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0078/2010

(amely a B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 és B7-0086/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik és Marco Scurria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati és Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében
Cornelia Ernst és Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Fiorello Provera és Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0016)

Felszólalások:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a szavazás előtt,
- Michael Gahler, aki szóbeli módosítást terjeszt elő (amelyet elfogadnak), új bekezdést kívánva beilleszteni a (12) bekezdés után,
- Lena Kolarska-Bobińska, aki kéri, hogy az állásfoglalást fordítsák le farszi nyelvre.


9.7. A Jemenben kialakult helyzet (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 19. (2010.1.19-i jegyzőkönyv, 6. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. február 10. (2010.2.10-i jegyzőkönyv, 4. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0025/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 és B7-0028/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0021/2010

(amely a B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 és B7-0028/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering és Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt és María Muñiz De Urquiza, a(z) S&D képviselőcsoport nevében

Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck és Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba és Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében

Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos és Lorenzo Fontana, a(z) EFD képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0017)

(A B7-0025/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.8. Emberkereskedelem (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 19 (2010.1.19-i jegyzőkönyv 10. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. február 10 (2010.2.10-i jegyzőkönyv 5. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0029/2010, B7-0030/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0029/2010

Elfogadva (P7_TA(2010)0018)

(A B7-0030/2010 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


9.9. Az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozó eredménye (szavazás)

A vita lefolytatásának időpontja: 2010. január 20. (2010.1.20-i jegyzőkönyv, 11. pont).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2010. február 10. (2010.2.10-i jegyzőkönyv 6. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 és B7-0085/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0064/2010

(amely a B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 és B7-0085/2010 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen és Theodoros Skylakakis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében

Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis és Judith A. Merkies, a(z) S&D képviselőcsoport nevében

Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall és Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout és Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P7_TA(2010)0019)

Felszólalások:

- Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki pontosítja az 1. és a 9. módosítást és jelzi, hogy a 6. módosítást visszavonták,
- Rachida Dati, aki jelzi, hogy visszavonta 21. módosítását,
- Satu Hassi a 10. módosításról: szerinte ez a módosítás összeegyeztethető az 1. módosítással. Jo Leinen (az ENVI bizottság elnöke), aki egyetért Satu Hassi véleményével; ennélfogva a 10. módosítást megszavazzák,
- Robert Atkins és Yannick Jadot a szavazás lefolytatásáról.


9.10. A jó kormányzás előmozdítása az adóügyek terén (szavazás)

Jelentés a jó kormányzás adóügyek terén történő előmozdításáról [COM(2009)0201 - 2009/2174(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0020)


9.11. A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2009 (szavazás)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről – 2009 [COM(2009)0077 - 2009/2101(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A7-0004/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0021)


9.12. Kulcsfontosságú célok a CITES aláíró feleinek konferenciájára (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0069/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0022)

Felszólalások:

- Raül Romeva i Rueda a 7. módosításról folytatott szavazásról,
- Gay Mitchell a szavazás lefolytatásáról.


9.13. A Horvátország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0067/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0023)

Felszólalások:

Hannes Swoboda, aki pontosítja az S&D képviselőcsoport szavazólistáját.


9.14. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0065/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0024)

Felszólalások:

- Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki szóbeli módosítást terjeszt elő a 18. módosításhoz (amit elfogadnak),
- Zoran Thaler a 4. módosítással kapcsolatban.


9.15. A Törökország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0068/2010

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0025)

Felszólalások:

Ria Oomen-Ruijten, aki jelzi, hogy a 20. módosítást visszavonták.


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Lambert van Nistelrooij-jelentés - A7-0048/2009

Alfredo Antoniozzi

Magdalena Alvarez-jelentés - A7-0006/2010

Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Syed Kamall

Theodor Dumitru Stolojan-jelentés - A7-0002/2010

Daniel Hannan

Közelmúltbeli földrengés Haitin - RC-B7-0072/2010

Iva Zanicchi, Vito Bonsignore, Zuzana Roithová, Hannu Takkula, Diane Dodds, Daniel Hannan

Az iráni helyzet - RC-B7-0078/2010

Miroslav Mikolášik, Marco Scurria, Zuzana Roithová, Salvatore Tatarella, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Gianni Vattimo

Emberkereskedelem - B7-0029/2010

Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Hannu Takkula

Az éghajlatváltozásról szóló koppenhágai csúcstalálkozó eredménye - RC-B7-0064/2010

Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Alajos Mészáros, Peter Jahr, Anja Weisgerber, Zuzana Roithová, Albert Deß, Daniel Hannan, Syed Kamall, Eija-Riitta Korhola, Bruno Gollnisch, Giommaria Uggias

Leonardo Domenici-jelentés - A7-0007/2010

Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Syed Kamall, Vicky Ford

Marc Tarabella-jelentés - A7-0004/2010

Astrid Lulling, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Filip Kaczmarek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tiziano Motti, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bernd Posselt

Kulcsfontosságú célok a CITES aláíró feleinek konferenciájára - B7-0069/2010

Daniel Hannan

A Horvátország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés - B7-0067/2010

Romana Jordan Cizelj, Zuzana Roithová

A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2009. évi jelentés - B7-0065/2010

Zuzana Roithová

A Törökország által elért haladásról szóló 2009. évi jelentés - B7-0068/2010

Zuzana Roithová, Bernd Posselt, Miroslav Mikolášik.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli és Roberta Angelilli közli, hogy szavazógépe nem működött az alábbi szavazásnál: David Casa-jelentés - A7-0008/2010.

József Szájer és Crescenzio Rivellini közli, hogy szavazógépe nem működött az alábbi szavazásnál: Lambert van Nistelrooij-jelentés - A7-0048/2009.

Françoise Grossetête közli, hogy szavazógépe a B7-0069/2010. számú, Kulcsfontosságú célok a CITES aláíró feleinek konferenciájára című állásfoglalásról szóló szavazásnál nem működött.


(A 14.50-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodás az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról (vita)

Ajánlás az Európai Unióból származó pénzügyi üzenetadatoknak a terrorizmusfinanszírozás felderítésére irányuló program céljából történő feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok részére való átadásáról szóló, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti megállapodásról [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

Az elnök emlékeztet a vita tárgyával kapcsolatban követett eljárás különböző állomásaira, valamint a megtett kezdeményezésekre.

Jeanine Hennis-Plasschaert előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Alfredo Pérez Rubalcaba (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Ernst Strasser, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Simon Busuttil, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Janusz Władysław Zemke, Birgit Sippel és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Axel Voss, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter, Janusz Władysław Zemke, Marian-Jean Marinescu, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Carlos Coelho és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Alfredo Pérez Rubalcaba és Cecilia Malmström.

Felszólal: Martin Schulz, Stavros Lambrinidis, Manfred Weber és Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aki kérdéseket intéz Alfredo Pérez Rubalcabához, aki ezekre válaszol.

Felszólal: Jeanine Hennis-Plasschaert.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.2.11-i jegyzőkönyv 6.4. pont .


ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

14. Testszkennerek - Hírszerző szolgálatok működése a terrorizmusellenes stratégiák összefüggésében (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Testszkennerek

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Hírszerző szolgálatok működése a terrorizmusellenes stratégiák összefüggésében

Alfredo Pérez Rubalcaba (a Tanács soros elnöke), Siim Kallas (a Bizottság tagja) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Werner Kuhn, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bradbourn, Mario Borghezio, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Mara Bizzotto, Diane Dodds, Carlos Coelho, Nathalie Griesbeck, Gerard Batten és Carlo Fidanza.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Michèle Rivasi és Andreas Mölzer.

Felszólal: Alfredo Pérez Rubalcaba, Siim Kallas és Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.

°
° ° °

Felszólal: Inés Ayala Sender, a „catch the eye” eljárással kapcsolatban.


15. Az ukrajnai helyzet (vita)

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és a Bizottság alelnökének nyilatkozata

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kristian Vigenin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Siiri Oviir, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Paweł Robert Kowal, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David és Laima Liucija Andrikienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock és Franz Obermayr.

Felszólal: Štefan Füle.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

Szavazás: a következő februári ülésen, Brüsszelben.


16. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Tanácshoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0006/2010).

1. kérdés: (Zigmantas Balčytis): A közös belső energiapiac létrehozása.

Diego López Garrido (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre, illetve Zigmantas Balčytis, Silvia-Adriana Ţicău és Franz Obermayr kiegészítő kérdéseire.

2. kérdés: (Silvia-Adriana Ţicău): Fejlesztési megközelítések, célkitűzések és fellépések az EU 2020-as fenntartható fejlődési stratégiájában.

Diego López Garrido válaszol a kérdésre, illetve Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdésére.

3. kérdés: (Bernd Posselt): Vallásszabadság Kínában.

Diego López Garrido válaszol a kérdésre, illetve Bernd Posselt, Jim Higgins és Franz Obermayr kiegészítő kérdéseire.

A kérdés nem elfogadható.

5. kérdés: (Ilda Figueiredo): A CIA titkos börtönei és repülőjáratai.

Diego López Garrido válaszol a kérdésre, illetve Ilda Figueiredo, Justas Vincas Paleckis és Bogusław Sonik kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Tanácshoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.25-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Silvana KOCH-MEHRIN
alelnök

17. A Parlament tagjai

Az európai parlamenti szavazást és az Európai Unió Tanácsának 2010. február 9-i, az új Európai Bizottság 2010. február 10-től 2014. október 31-ig tartó időszakra való kinevezéséről szóló határozatát követően Michel Barnier és Janusz Lewandowski esetében az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (1) bekezdése értelmében 2010. február 10-től kezdődően fennáll a megbízatások összeférhetetlensége.

A Parlament ezt tudomásul veszi, és az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése, valamint 4. cikkének (1) és (4) bekezdése értelmében 2010. február 10-től megállapítja Michel Barnier és Janusz Lewandowski helyének megüresedését.


18. A gazdasági válság hatása a világkereskedelemre (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0005/2010) felteszi: Vital Moreira, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: A gazdasági válság hatása a világkereskedelemre (B7-0005/2010)

Vital Moreira kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Christofer Fjellner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kader Arif, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Metin Kazak, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacek Włosowicz, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Joe Higgins, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Béla Glattfelder, David Martin, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Iliana Ivanova, Enrique Guerrero Salom, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Theodoros Skylakakis, Tokia Saïfi és Krisztina Morvai.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly, Czesław Adam Siekierski, Michael Theurer és Daniel Caspary.

Felszólal: Karel De Gucht.

A vitát berekesztik.


19. Szabadkereskedelmi megállapodás az EU és Dél-Korea között (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0171/2009) felteszi: Daniel Caspary, Peter Šťastný, Paweł Zalewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, Gianluca Susta, Kader Arif, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az EU és Dél-Korea közötti szabadkereskedelmi megállapodás (B7-0001/2010)

Daniel Caspary, Gianluca Susta, Michael Theurer és Robert Sturdy kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Ivo Belet, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Peter Šťastný, Kader Arif, Ramon Tremosa i Balcells, Paweł Zalewski, Vital Moreira, Pablo Zalba Bidegain és Evelyn Regner, aki válaszol Daniel Caspary „kék kártyás” kérdésére is, Bernd Lange és Kathleen Van Brempt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Harlem Désir, Niccolò Rinaldi és Czesław Adam Siekierski.

Felszólal: Karel De Gucht.

A vitát berekesztik.


20. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 432.674/OJJE).


21. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.30-kor berekesztik.

Klaus Welle

Rainer Wieland

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat