Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0190(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0013/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0013/2010

Συζήτηση :

PV 10/02/2010 - 13
CRE 10/02/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 11/02/2010 - 6.4
CRE 11/02/2010 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0029

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

6.4. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ***(ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών από την Ευρωπαϊκής Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της εφαρμογής του Προγράμματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0029)

Το Σώμα αρνείται να παράσχει την έγκρισή του σε ό,τι αφορά τη σύναψη της συμφωνίας.

Παρεμβάσεις:

Πριν την ψηφοφορία,ο Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να ζητήσει την αναπομπή στην επιτροπή της συστάσεως βάσει των άρθρων 63 και 175 του Κανονισμού, ο Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, υπέρ του αιτήματος και η Jeanine Hennis-Plasschaert (εισηγήτρια), κατά του αιτήματος, καθώς και η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) και ο Martin Schulz.

Με ΗΨ (290 υπέρ, 305 κατά, 14 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου