Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2010 - Bryssel

13. EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, Joseph Daul, joka esitti Nigel Faragelle kysymyksen sinistä korttia nostamalla, Martin Schulz, joka tuomitsi Nigel Faragen Herman Van Rompuysta esittämän näkemyksen (puhemies vastasi, että hän oli jo ottanut Nigel Faragen kanssa esille henkilökohtaisia hyökkäyksiä koskevan asian), Nigel Farage, sitoutumaton Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Lena Ek, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis ja Rolandas Paksas.

Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Puheenvuorot: Francisco Sosa Wagner, Werner Langen, Stéphane Le Foll, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Charalampos Angourakis, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Jean Lambert, Othmar Karas, Alejandro Cercas, Sven Giegold, Jean-Pierre Audy, Sergio Gaetano Cofferati, Pilar del Castillo Vera, Udo Bullmann, Enikő Győri, Anni Podimata, Paolo De Castro ja Liisa Jaakonsaari.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, Georgios Papanikolaou ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission jäsen) ja Herman Van Rompuy.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuussa Strasbourgissa pidettävä istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö