Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2536(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0006/2010 (B7-0007/2010)

Debatter :

PV 24/02/2010 - 19
CRE 24/02/2010 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2010 - Bryssel

19. Peking +15 – FN:s handlingsplan för jämställdhet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0006/2010) från Eva-Britt Svensson, för utskottet FEMM, till rådet: Peking +15 - FN:s handlingsplan för jämställdhet (B7-0007/2010)

Muntlig fråga (O-0007/2010) från Eva-Britt Svensson, för utskottet FEMM, till kommissionen: Peking +15 - FN:s handlingsplan för jämställdhet (B7-0008/2010)

Eva-Britt Svensson utvecklade de muntliga frågorna.

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan B7-0007/2010.

Viviane Reding (kommissionens vice ordförande) besvarade frågan B7-0008/2010.

ORDFÖRANDESKAP: Pál SCHMITT
Vice talman

Talare: Christa Klaß för PPE-gruppen, Zita Gurmai för S&D-gruppen, Antonyia Parvanova för ALDE-gruppen, Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen, Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, Edit Bauer, Edite Estrela, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Mariya Nedelcheva, Silvia Costa, Sylvie Guillaume och Vilija Blinkevičiūtė.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Corina Creţu, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová och Angelika Werthmann.

Talare: Diego López Garrido och Viviane Reding.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Eva-Britt Svensson, för utskottet FEMM, om Peking +15 – FN:s handlingsplan för jämställdhet (B7-0118/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.4 i protokollet av den 25.2.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy