Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. februar 2010 - Bruxelles

21. Stor naturkatastrofe i den selvstyrende region Madeira (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra Kommissionen: Stor naturkatastrofe i den selvstyrende region Madeira

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Nuno Teixeira for PPE-Gruppen, Edite Estrela for S&D-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Nuno Melo, Constanze Angela Krehl, João Ferreira og Danuta Maria Hübner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paul Rübig, Antigoni Papadopoulou, Ilda Figueiredo, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Luís Paulo Alves, Franz Obermayr og Elisa Ferreira.

Günther Oettinger tog ordet.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: martsmødeperioden i Strasbourg.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik