Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2010 - Bryssel

21. Merkittävä luonnonkatastrofi Madeiran itsehallintoalueella (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Merkittävä luonnonkatastrofi Madeiran itsehallintoalueella

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Nuno Teixeira PPE-ryhmän puolesta, Edite Estrela S&D-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nuno Melo, Constanze Angela Krehl, João Ferreira ja Danuta Maria Hübner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Antigoni Papadopoulou, Ilda Figueiredo, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Luís Paulo Alves, Franz Obermayr ja Elisa Ferreira.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuussa Strasbourgissa pidettävä istuntojakso.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö