Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2010 - Bryssel

21. Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Den allvarliga naturkatastrofen i den autonoma regionen Madeira

Günther Oettinger (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Nuno Teixeira för PPE-gruppen, Edite Estrela för S&D-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Nuno Melo, Constanze Angela Krehl, João Ferreira och Danuta Maria Hübner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paul Rübig, Antigoni Papadopoulou, Ilda Figueiredo, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Luís Paulo Alves, Franz Obermayr och Elisa Ferreira.

Talare: Günther Oettinger.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: sammanträdesperioden i mars i Strasbourg.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy