Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0106(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0016/2010

Indgivne tekster :

A7-0016/2010

Forhandlinger :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Afstemninger :

PV 25/02/2010 - 7.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0034

Protokol
Onsdag den 24. februar 2010 - Bruxelles

22. Investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab og om ophævelse af forordning (EF) nr. 736/96 [KOM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

Adina-Ioana Vălean forelagde sin betænkning.

Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) tog ordet.

(Forhandlingen afbrudt kl. 22.55 på grund af tekniske problemer og genoptaget kl. 23.00.)

Günther Oettinger tog ordet.

Talere: Marian-Jean Marinescu for PPE-Gruppen, Adam Gierek for S&D-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Roger Helmer og Bogusław Sonik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Ioan Enciu, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski og Paul Rübig.

Talere: Günther Oettinger og Adina-Ioana Vălean.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 25.2.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik