Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0106(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0016/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0016/2010

Keskustelut :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Äänestykset :

PV 25/02/2010 - 7.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0034

Pöytäkirja
Keskiviikko 24. helmikuuta 2010 - Bryssel

22. Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta [KOM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

Adina-Ioana Vălean esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

(Keskustelu keskeytettiin klo 22.55 teknisten ongelmien vuoksi ja sitä jatkettiin klo 23.00.)

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Adam Gierek S&D-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Roger Helmer ja Bogusław Sonik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Ioan Enciu, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Adina-Ioana Vălean.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2010, kohta 7.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö