Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0106(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0016/2010

Ingivna texter :

A7-0016/2010

Debatter :

PV 24/02/2010 - 22
CRE 24/02/2010 - 22

Omröstningar :

PV 25/02/2010 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0034

Protokoll
Onsdagen den 24 februari 2010 - Bryssel

22. Projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 736/96 [KOM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

Adina-Ioana Vălean redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

(Debatten avbröts kl. 22.55 på grund av tekniska problem och återupptogs kl. 23.00.)

Talare: Günther Oettinger.

Talare: Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen, Adam Gierek för S&D-gruppen, Lena Ek för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Roger Helmer och Bogusław Sonik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Ioan Enciu, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski och Paul Rübig.

Talare: Günther Oettinger och Adina-Ioana Vălean.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 25.2.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy