Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2525(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0116/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0035

Zápisnica
Štvrtok, 25. februára 2010 - Brusel

7.2. Situácia na Ukrajine (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0121/2010, B7-0122/2010 a B7-0127/2010

Rozprava sa konala 10. februára 2010 (bod 15 zápisnice zo dňa 10.2.2010).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0116/2010

(nahrádzajúci B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0122/2010 a B7-0127/2010):

podaný týmito poslancami:

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok a Michael Gahler za skupinu PPE
Adrian Severin, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Barbara Weiler a Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D
Adina-Ioana Vălean za skupinu ALDE
Rebecca Harms a Werner Schulz za skupinu Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański a Charles Tannock za skupinu ECR

Prijatý (P7_TA(2010)0035)

(Návrh uznesenia B7-0121/2010 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenia:

- Cristian Dan Preda za skupinu PPE, ktorý predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na zaradenie nového odseku za odsek 4 (návrh bol prijatý),

- Michael Gahler za skupinu PPE, ktorý predložil dva ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odseku 14, druhá časť, a odseku 15 (návrhy boli prijaté).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia