Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2525(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0116/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0035

Protokoll
Torsdagen den 25 februari 2010 - Bryssel

7.2. Situationen i Ukraina (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0121/2010, B7-0122/2010 och B7-0127/2010

Debatten hölls den 10 februari 2010 (punkt 15 i protokollet av den 10.2.2010).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0116/2010

(ersätter B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0122/2010 och B7-0127/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok och Michael Gahler för PPE-gruppen
Adrian Severin, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Barbara Weiler och Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen
Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen
Rebecca Harms och Werner Schulz för Verts/ALE-gruppen
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański och Charles Tannock för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0035)

(Resolutionsförslag B7-0121/2010 bortföll.)

Inlägg:

- Cristian Dan Preda för PPE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag om införandet av en ny punkt efter punkt 4 (vilket beaktades),

- Michael Gahler för PPE-gruppen lade fram två muntliga ändringsförslag till punkt 14, andra delen, och punkt 15 (vilka beaktades).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy