Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. február 25., Csütörtök - Brüsszel

8. A Tanács első olvasatbeli álláspontja

Az elnök az eljárási szabályzat 61. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő álláspontját, valamint az indokolást, amely a Tanácsot a közös álláspont elfogadásához vezette, és a Bizottság álláspontját, az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács első olvasatbeli álláspontja a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására vonatkozóan (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD))
utalva: illetékes: TRAN

Álláspontja elfogadásához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2010. február 26.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat