Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 25. februar 2010 - Bruselj

8. Stališče Sveta v prvi obravnavi

Predsednik je v skladu s členom 61(1) poslovnika sporočil, da je od Sveta prejel naslednje stališče, skupaj z obrazložitvijo za njegovo sprejetje, in stališče Komisije o:

- Stališče Sveta v prvi obravnavi o sprejetju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD))
posredovano pristojni: TRAN

Trimesečni rok, ki ga ima Parlament na razpolago, začne torej teči naslednji dan, 26. februarja 2010.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov