Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 25. veebruar 2010 - Brüssel

9. Selgitused hääletuse kohta
Istungi stenogramm

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Zoltán Balczó, Peter Jahr, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

Olukord Ukrainas - RC-B7-0116/2010

Viktor Uspaskich, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, Charalampos Angourakis, Jaroslav Paška, Daniel Hannan

Raport: Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Daniel Hannan

Euroopa Parlamendi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu istungjärgul (Genf, 1.-26. märts 2010) - RC-B7-0123/2010

Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Sari Essayah, Daniel Hannan

Peking +15 – ÜRO soolise võrdõiguslikkuse tegevusplatvorm - B7-0118/2010

Georgios Papanikolaou

Raport: Vladimír Maňka - A7-0017/2010

Frank Vanhecke, Miguel Portas, Daniel Hannan

Raport: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0014/2010

Viktor Uspaskich, Diane Dodds, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Õigusteave - Privaatsuspoliitika