Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. helmikuuta 2010 - Bryssel

9. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Zoltán Balczó, Peter Jahr, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

Ukrainan tilanne - RC-B7-0116/2010

Viktor Uspaskich, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, Charalampos Angourakis, Jaroslav Paška, Daniel Hannan

Mietintö Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Daniel Hannan

YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet - RC-B7-0123/2010

Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Sari Essayah, Daniel Hannan

Peking +15 - sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK:n toimintaohjelma - B7-0118/2010

Georgios Papanikolaou

Mietintö Vladimír Maňka - A7-0017/2010

Frank Vanhecke, Miguel Portas, Daniel Hannan

Mietintö Maria do Céu Patrão Neves - A7-0014/2010

Viktor Uspaskich, Diane Dodds, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö