Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2010. gada 25. februāris - Brisele

9. Balsojuma skaidrojumi
Stenogramma

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Adina-Ioana Vălean ziņojums - A7-0016/2010:

Zoltán Balczó, Peter Jahr, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška.

Stāvoklis Ukrainā - RC-B7-0116/2010 :

Viktor Uspaskich, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, Charalampos Angourakis, Jaroslav Paška, Daniel Hannan.

Adina-Ioana Vălean ziņojums - A7-0016/2010:

Daniel Hannan .

Eiropas Parlamenta prioritātes saistībā ar ANO Cilvēktiesību padomes sanāksmi (Ženēva, 2010. gada 1.-26. marts) - RC-B7-0123/2010 :

Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Sari Essayah, Daniel Hannan.

Pekina +15 — ANO rīcības platforma dzimumu līdztiesības jomā - B7-0118/2010 :

Georgios Papanikolaou .

Vladimír Maňka ziņojums - A7-0017/2010:

Frank Vanhecke, Miguel Portas, Daniel Hannan.

Maria do Céu Patrão Neves ziņojums - A7-0014/2010:

Viktor Uspaskich, Diane Dodds, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika