Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 25 februarie 2010 - Bruxelles

9. Explicaţii privind votul
Stenograma

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Zoltán Balczó, Peter Jahr, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

Situaţia din Ucraina - RC-B7-0116/2010

Viktor Uspaskich, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, Charalampos Angourakis, Jaroslav Paška, Daniel Hannan

Raport Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Daniel Hannan

Priorităţile Parlamentului în perspectiva Consiliului ONU pentru Drepturile Omului (Geneva, 1-26 martie 2010) - RC-B7-0123/2010

Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Sari Essayah, Daniel Hannan

Beijing+15 - Platforma de acţiune a ONU în domeniul egalităţii de gen - B7-0118/2010

Georgios Papanikolaou

Raport Vladimír Maňka - A7-0017/2010

Frank Vanhecke, Miguel Portas, Daniel Hannan

Raport Maria do Céu Patrão Neves - A7-0014/2010

Viktor Uspaskich, Diane Dodds, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Aviz juridic - Politica de confidențialitate