Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 februari 2010 - Bryssel

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Zoltán Balczó, Peter Jahr, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

Situationen i Ukraina - RC-B7-0116/2010

Viktor Uspaskich, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, Charalampos Angourakis, Jaroslav Paška, Daniel Hannan

Betänkande Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Daniel Hannan

Parlamentets prioriteringar för FN:s råd för mänskliga rättigheter (Genève den 1–26 mars 2010) - RC-B7-0123/2010

Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Sari Essayah, Daniel Hannan

Peking +15 – FN:s handlingsplan för jämställdhet - B7-0118/2010

Georgios Papanikolaou

Betänkande Vladimír Maňka - A7-0017/2010

Frank Vanhecke, Miguel Portas, Daniel Hannan

Betänkande Maria do Céu Patrão Neves - A7-0014/2010

Viktor Uspaskich, Diane Dodds, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy