Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφωv
 3.Κατάσταση στην Ουκρανία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 4.Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (συζήτηση)
 5.Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανόμενου του ευρωπαϊκού συστήματος σήμανσης (συζήτηση)
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Επενδυτικά προγράμματα σε ενεργειακές υποδομές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα * (ψηφοφορία)
  
7.2.Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
  
7.3.Προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (Γενεύη, 1-26 Μαρτίου 2010) (ψηφοφορία)
  
7.4.Πεκίνο, 15 χρόνια μετά - Πρόγραμμα Δράσης του ΟΗΕ για την Ισότητα των Φύλων (ψηφοφορία)
  
7.5.Προβλέψεις εσόδων και δαπανών για τον διορθωτικό προϋπολογισμό 1/2010 (Τμήμα I, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) (ψηφοφορία)
  
7.6.Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ψηφοφορία)
 8.Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Mεταφορά αλόγων προς σφαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (γραπτή δήλωση)
Συνοπτικά πρακτικά (160 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (1728 kb) Παράρτημα 1 (8 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (122 kb) Κατάσταση παρόντων (22 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (435 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1369 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (213 kb) Κατάσταση παρόντων (75 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (591 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1262 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου