Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Četrtek, 25. februar 2010 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Razmere v Ukrajini (vloženi predlogi resolucij)
 4.Zelena knjiga o reformi skupne ribiške politike (razprava)
 5.Varnost v železniškem prometu, vključno z evropskim sistemom železniške signalizacije (razprava)
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Čas glasovanja
  
7.1.Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti * (glasovanje)
  
7.2.Razmere v Ukrajini (glasovanje)
  
7.3.Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010) (glasovanje)
  
7.4.Peking + 15 – izhodišča Organizacije združenih narodov za ukrepanje na področju enakosti spolov (glasovanje)
  
7.5.Načrt prihodkov in odhodkov za spremembo proračuna št. 1/2010 (oddelek I - Evropski parlament) (glasovanje)
  
7.6.Zelena knjiga o reformi skupne ribiške politike (glasovanje)
 8.Stališče Sveta v prvi obravnavi
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 12.Datum naslednjih sej
 13.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Prevoz konj za zakol v Evropski uniji (pisna izjava)
Zapisnik (143 kb) Seznam navzočih (55 kb)    Izid poimenskega glasovanja (1728 kb) Priloga 1 (7 kb) 
 
Zapisnik (115 kb) Seznam navzočih (22 kb) Izidi glasovanj (364 kb) Izid poimenskega glasovanja (1352 kb)    
 
Zapisnik (193 kb) Seznam navzočih (67 kb) Izidi glasovanj (554 kb) Izid poimenskega glasovanja (1168 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov