Indiċi 
Minuti
PDF 215kWORD 120k
Il-Ħamis, 25 ta' Frar 2010 - Brussell
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Green Paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (dibattitu)
 5.Is-sigurta' ferrovjarja, inkluża s-sistema ta' sinjalazzjoni Ewropea (dibattitu)
 6.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.Proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità Ewropea * (votazzjoni)
  
7.2.Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)
  
7.3.Il-prijoritajiet tal-Parlament għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (Ġinevra, 1-26 ta' Marzu 2010) (votazzjoni)
  
7.4.Pekin +15 - Pjattaforma ta' Azzjoni tan-NU għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (votazzjoni)
  
7.5.L-estimi tad-dħul u tal-infiq għall-Baġit ta’ Emenda 1/2010 (Taqsima I, Il-Parlament Ewropew) (votazzjoni)
  
7.6.Green Paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (votazzjoni)
 8.Pożizzjoni komuni tal-Kunsill fl-ewwel qari
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 12.Dati tas-seduti li jmiss
 13.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA
 Anness 1 - It-trasport taż-żwiemel għall-qtil fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)


MINUTI

IL-ĦAMIS 25 TA' FRAR 2010

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.

Tkellmet María Muñiz De Urquiza li qalet li l-priġunier tal-kuxjenza Kuban Orlando Zapata miet wara strajk tal-ġuħ pitilbieraħ, it-Tlieta, 23 ta' Frar 2010. Hija, f'din l-okkażjoni, talbet il-liberazzjoni tal-priġunieri tal-kuxjenza kollha detenuti f'Kuba u fil-bqija tad-dinja.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu dawn d-dokumenti li ġejjin mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jimplimenta l-klawżola ta' salvagwardja bilaterali tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles UE-Korea (COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD))

irreferut

responsabbli :

INTA

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 07/2010 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N7-0006/2010 - C7-0026/2010 - 2010/2030(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Awstralja dwar l-ipproċessar u t-trasferiment tad-dejta mir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri derivati mill-UE (PNR) minn trasportaturi tal-ajru lis-Servizzi Doganali Awstraljani (05303/2010 - C7-0027/2010 - 2009/0186(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika dwar l-ipproċessar u t-trasferiment ta' dejta mir-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) minn trasportaturi bl-ajru lid-Dipartiment tas-Sigurtà Interna tal-Istati Uniti (DHS) (Ftehim PNR 2007) (05304/2010 - C7-0028/2010 - 2009/0187(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET, TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ġappun dwar l-assistenza legali reċiproka f’materji kriminali (05308/2010 - C7-0029/2010 - 2009/0188(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Protokoll tal-2001 miegħu (05306/2010 - C7-0030/2010 - 2009/0189(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropew u l-Islanda u n-Norveġja dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u kriminalità transkonfinali u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2008/616/ĠAI dwar l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni 2008/615/ĠAI dwar it-titjib fil-kooperazzjoni transkonfinali, b'mod partikolari fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u kriminalità transkonfinali, u l-Anness tagħha (05309/2010 - C7-0031/2010 - 2009/0191(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

AFET

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar il-proċedura ta' konsenja bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Islanda u n-Norveġja (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Is-Sur Eoin O'Shea - IE) (N7-0007/2010 - C7-0033/2010 - 2010/0812(NLE))

irreferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għal EGF/2009/018 LT/Manifattura tal-ilbies imressqa mil-Litwanja (COM(2010)0056 - C7-0035/2010 - 2010/2031(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Interim ta’ Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, min-naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra (05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE))

irreferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

DEVE

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 08/2010 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N7-0008/2010 - C7-0037/2010 - 2010/2032(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 06/2010 - Taqsima III – Il-Kummissjoni (N7-0009/2010 - C7-0038/2010 - 2010/2033(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 04/2010 - Taqsima III – Il-Kummissjon (N7-0010/2010 - C7-0039/2010 - 2010/2034(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda d-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI dwar il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (COM(2010)0015 - C7-0040/2010 - 2010/0006(NLE))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni għal EGF/2009/016 LT/Manifattura ta’ għamara sottomessa mil-Litwanja (COM(2010)0058 - C7-0041/2010 - 2010/2035(BUD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL


3. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u Viċi President tal-Kummissjoni: Is-sitwazzjoni fl-Ukraina

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Frar 2010 (punt 15 tal- Minuti ta' 10.2.2010).

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Adina-Ioana Vălean u Siiri Oviir f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (B7-0116/2010);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec u Barbara Weiler f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (B7-0117/2010);

- Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu u Mário David f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Ukraina (B7-0120/2010);

- Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (B7-0121/2010);

- Rebecca Harms u Werner Schulz, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (B7-0122/2010);

- Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Charles Tannock u Jacek Olgierd Kurski f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fl-Ukraina (B7-0127/2010).

Votazzjoni: punt 7.2 tal- Minuti ta' 25.2.2010.


4. Green Paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (dibattitu)

Rapport dwar il-Green Paper dwar ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd [COM(2009)0163 - 2009/2106(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

Maria do Céu Patrão Neves ippreżentat ir-rapport tagħha.

Tkellmu: Juan Carlos Martín Fragueiro (President fil-kariga tal-Kunsill) u Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Antonello Antinoro f'isem il-Grupp PPE, Josefa Andrés Barea f'isem il-Grupp S&D, Carl Haglund f'isem il-Grupp ALDE, Isabella Lövin f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, John Bufton f'isem il-Grupp EFD, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Pat the Cope Gallagher, Ian Hudghton, Struan Stevenson, Anna Rosbach, Andrew Henry William Brons, Alain Cadec, Kriton Arsenis, Britta Reimers, Peter van Dalen, Bastiaan Belder, Ioannis A. Tsoukalas, Catherine Trautmann, Izaskun Bilbao Barandica, Oldřich Vlasák, Jarosław Leszek Wałęsa, Iliana Malinova Iotova, Chris Davies, Mairead McGuinness, Luis Manuel Capoulas Santos, Antolín Sánchez Presedo u Ole Christensen.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Luís Paulo Alves, George Lyon, Raül Romeva i Rueda, Werner Kuhn, Czesław Adam Siekierski u Seán Kelly.

Tkellmu: Juan Carlos Martín Fragueiro, Maria Damanaki u Maria do Céu Patrão Neves.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.6 tal- Minuti ta' 25.2.2010.


5. Is-sigurta' ferrovjarja, inkluża s-sistema ta' sinjalazzjoni Ewropea (dibattitu)

Stqarrija tal-Kummissjoni: Is-sigurta' ferrovjarja, inkluża s-sistema ta' sinjalazzjoni Ewropea

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel l-istqarrija.

Tkellmu: Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Dirk Sterckx f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philip Claeys, Membru mhux affiljat, Werner Kuhn u Marc Tarabella.

PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President

Tkellmu: Marc Tarabella, li rrisponda għall-mistoqsija mressqa skont il-proċedura «karta blu» minn Derk Jan Eppink, Joe Higgins, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Debora Serracchiani, Sławomir Witold Nitras u Ivo Belet.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Michael Cramer.

Tkellem Siim Kallas.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Is-seduta, interrotta fil-11. 25, kompliet fil-11.30.)

PRESIDENZA: Stavros LAMBRINIDIS
Viċi President


6. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.

Tkellmu: Véronique De Keyser, li pprotestat kontra l-kummenti li saru l-bieraħ dwar il-Belġju minn Nigel Farage waqt id-dibattitu mal-President tal-Kunsill EwropewPresident tal-Kunsill Ewropew (punt 13 tal- Minuti ta' 24.2.2010) u talbet li tintalab skuża, u Gerard Batten.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


7.1. Proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità Ewropea * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta' proġetti ta' investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fil-Komunità Ewropea u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 736/96 [COM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P7_TA(2010)0034)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0034)


7.2. Is-sitwazzjoni fl-Ukraina (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0121/2010, B7-0122/2010 u B7-0127/2010

Id-dibattitu sar fid-data 10 ta' Frar 2010 (punt 15 tal- Minuti ta' 10.2.2010).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0116/2010

(flok B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0122/2010 u B7-0127/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok u Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE
Adrian Severin, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Barbara Weiler u Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D
Adina-Ioana Vălean f'isem il-Grupp ALDE
Rebecca Harms u Werner Schulz f'isem il-Grupp Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański u Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2010)0035)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0121/2010 skadiet.)

Interventi

- Cristian Dan Preda, f'isem il-Grupp PPE, ippreżenta emenda orali (li kienet approvata) biex jiddaħħal paragrafu ġdid wara l-paragrafu 4,

- Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, ippreżenta żewġ emendi orali (li kienu approvati) għall-paragrafu 14, it-tieni parti, u l-paragrafu 15.


7.3. Il-prijoritajiet tal-Parlament għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (Ġinevra, 1-26 ta' Marzu 2010) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B7-0119/2010, B7-0123/2010, B7-0124/2010, B7-0125/2010, B7-0126/2010 u B7-0128/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B7-0119/2010

Miċħuda

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B7-0123/2010

(flok B7-0123/2010, B7-0124/2010, B7-0125/2010, B7-0126/2010 u B7-0128/2010):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE
Richard Howitt u Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D
Leonidas Donskis u Kristiina Ojuland f'isem il-Grupp ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE
Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR

Adottata (P7_TA(2010)0036)

Interventi

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra semma mill-ġdid il-każ ta' Orlando Zapata u talab lill-President biex jgħaddi, f'isem il-Parlament, il-kondoljanzi lill-familja tiegħu u jiddeplora quddiem l-awtoritajiet Kubani din il-mewt.

- Elmar Brok talab, mingħajr dewmien, votazzjoni separata fuq il-paragrafu 10.

Il-Parlament ċaħad it-talba permezz tal-VE (284 favur, 299 kontra, 24 astensjoni).

- Elmar Brok talab, mingħajr dewmien, votazzjoni separata fuq il-paragrafu 20.

Il-Parlament ċaħad it-talba permezz tal-VE (261 favur, 331 kontra, 18-il astensjoni).


7.4. Pekin +15 - Pjattaforma ta' Azzjoni tan-NU għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0118/2010

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0037)


7.5. L-estimi tad-dħul u tal-infiq għall-Baġit ta’ Emenda 1/2010 (Taqsima I, Il-Parlament Ewropew) (votazzjoni)

Rapport dwar l-estimi tad-dħul u tal-infiq għall-Baġit ta’ Emenda 1/2010 (Taqsima I - Il-Parlament Ewropew) (2010/2014(BUD) - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0038)


7.6. Green Paper dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (votazzjoni)

Rapport dwar il-Green Paper dwar ir-riforma tal-Politika Komuni tas-Sajd [COM(2009)0163 - 2009/2106(INI)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0039)


8. Pożizzjoni komuni tal-Kunsill fl-ewwel qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjoni li ġejja, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottaha, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk ferrovjarju Ewropew għat-trasport ta' merkanzija kompetittiv (11069/5/2009 - C7-0043/2010 - 2008/0247(COD))
irreferut responsabbli: TRAN

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 26 ta' Frar 2010.


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Zoltán Balczó, Peter Jahr, Ryszard Czarnecki, Jaroslav Paška

Is-sitwazzjoni fl-Ukraina - RC-B7-0116/2010

Viktor Uspaskich, Jarosław Kalinowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ryszard Czarnecki, Charalampos Angourakis, Jaroslav Paška, Daniel Hannan

Rapport Adina-Ioana Vălean - A7-0016/2010

Daniel Hannan

Il-prijoritajiet tal-Parlament Ewropew għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (Ġinevra, 1-26 ta' Marzu 2010) - RC-B7-0123/2010

Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Sari Essayah, Daniel Hannan

Pekin +15 - Pjattaforma ta' Azzjoni tan-NU għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi - B7-0118/2010

Georgios Papanikolaou

Rapport Vladimír Maňka - A7-0017/2010

Frank Vanhecke, Miguel Portas, Daniel Hannan

Rapport Maria do Céu Patrão Neves - A7-0014/2010

Viktor Uspaskich, Diane Dodds, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Jacek Saryusz-Wolski għarraf li l-post tal-votazzjoni tiegħu ħadem biss għall-aħħar 12-il votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet.


11. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


12. Dati tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 8 ta' Marzu 2010 sal-11 ta' Marzu 2010.


13. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 12.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Áder, Albertini, Albrecht, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Keyser, Delli, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Harbour, Harkin, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lynne, Lyon, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Meyer, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Toia, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro


Anness 1 - It-trasport taż-żwiemel għall-qtil fl-Unjoni Ewropea (dikjarazzjoni bil-miktub)

Dikjarazzjoni bil-miktub nru 0054/2009 mressqa minn Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska u Carl Schlyter dwar it-trasportazzjoni taż-żwiemel għall-qtil fl-Unjoni Ewropea, iffirmata minn 405 Membri:

John Stuart Agnew, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Richard Ashworth, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Margrete Auken, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Thijs Berman, Adam Bielan, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Godfrey Bloom, Sebastian Valentin Bodu, Lajos Bokros, Vito Bonsignore, Louis Bontes, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Sharon Bowles, Emine Bozkurt, Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Michael Cashman, Pilar del Castillo Vera, Andrea Češková, Giles Chichester, Nessa Childers, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Giovanni Collino, Lara Comi, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Tadeusz Cymański, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, William (The Earl of) Dartmouth, Chris Davies, Bairbre de Brún, Véronique De Keyser, Karima Delli, Luigi de Magistris, Proinsias De Rossa, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Robert Dušek, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Karl-Heinz Florenz, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Ashley Fox, Gaston Franco, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Adam Gierek, Julie Girling, Bruno Gollnisch, Catherine Greze, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Pascale Gruny, Zita Gurmai, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Heidi Hautala, Anna Hedh, Roger Helmer, Jacky Hénin, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Oriol Junqueras Vies, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Sandra Kalniete, Syed Kamall, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Timothy Kirkhope, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Lena Kolarska-Bobińska, Maria Eleni Koppa, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Edvard Kožušník, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jacek Olgierd Kurski, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Klaus-Heiner Lehne, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Corinne Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Veronica Lope Fontagné, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Caroline Lucas, Sarah Ludford, Olle Ludvigsson, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Emma McClarkin, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Barry Madlener, Ramona Nicole Mănescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Iosif Matula, Mario Mauro, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Vital Moreira, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, James Nicholson, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Angelika Niebler, Paul Nuttall, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Alojz Peterle, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Mirosław Piotrowski, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Vittorio Prodi, Jacek Protasiewicz, Miloslav Ransdorf, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Vilja Savisaar, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Horst Schnellhardt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Giancarlo Scotta', Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Adrian Severin, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Peter Skinner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Timo Soini, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Catherine Soullie, Bart Staes, Laurence J.A.J. Stassen, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniël van der Stoep, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Eva-Britt Svensson, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Zoran Thaler, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun Und Hohenstein, Silvia-Adriana Ţicău, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Georgios Toussas, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Marita Ulvskog, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Axel Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Diana Wallis, Graham Watson, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Åsa Westlund, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Paweł Zalewski, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Janusz Władysław Zemke, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver.

Avviż legali - Politika tal-privatezza