Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 9 marca 2010 r. - Strasburg

13. Tura pytań (pytania do Komisji)
CRE

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0017/2010).

Pytanie 28 (Vilija Blinkevičiūtė): Uregulowania dotyczące prywatnych funduszy emerytalnych.

Michel Barnier (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Vilija Blinkevičiūtė, Franz Obermayr i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 29 (Seán Kelly): Wspólnotowe systemy ubezpieczeń na wypadek powodzi.

Michel Barnier udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Kelly, Jim Higgins i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 30 (Silvia-Adriana Ţicău): Europejskie działania służące zwalczaniu ubóstwa.

László Andor (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr i Nikolaos Chountis.

Pytanie 31 (Georgios Papanikolaou): Ocena programu Kultura 2007-2013.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Georgios Papanikolaou.

Pytanie 32 (Liam Aylward): Wzmocnienie i finansowanie lokalnych organizacji sportowych w UE.

Androulla Vassiliou udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward i Piotr Borys.

Pytanie 33 (Jim Higgins): Zgony spowodowane wypadkami drogowymi.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins, Zigmantas Balčytis i Nikolaos Chountis.

Pytanie 34 (Ivo Belet): Wypadek kolejowy w Buizingen a elektroniczny system bezpieczeństwa.

Pytanie 35 (Frieda Brepoels): Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen.

Siim Kallas odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ivo Belet, Frieda Brepoels i Piotr Borys.

Pytanie 36 (Jacek Włosowicz): Zmiana czasu na letni i zimowy.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Jacek Włosowicz.

Pytanie 37 (Gay Mitchell): Równowaga między wolnością a bezpieczeństwem.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Gay Mitchell.

Głos zabrała Marian Harkin, autorka pytania 38, na które odpowiedzi na piśmie udzieli Viviane Reding.

Pytanie 39 (Bernd Posselt): Mniejszości osiadłe tradycyjnie na danym terenie.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Głos zabrał Marc Tarabella.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności