Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0030/2010

Внесени текстове :

O-0030/2010 (B7-0204/2010)

Разисквания :

PV 09/03/2010 - 14
CRE 09/03/2010 - 14

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 9 март 2010 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 19.50 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pál SCHMITT
Заместник-председател

14. Изпълнение на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0030/2010) зададен от Brian Simpson, от името на комисията TRAN, към Комисията: Изпълнение на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт (2001/12/ЕО, 2001/13/ЕО и 2001/14/ЕО) (B7-0204/2010)

Brian Simpson разви въпроса, изискващ устен отговор.

Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Mike Nattrass, от името на групата EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian и Inés Ayala Sender.

Изказа се Brian Simpson, който направи лично изказване вследствие изказването на Mike Nattrass.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Herbert Dorfmann, João Ferreira и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се Siim Kallas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност