Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-0030/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-0030/2010 (B7-0204/2010)

Keskustelut :

PV 09/03/2010 - 14
CRE 09/03/2010 - 14

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 9. maaliskuuta 2010 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 19.50 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Pál SCHMITT

14. Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano (keskustelu)
CRE

Suullinen kysymys (O-0030/2010) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Ensimmäisen rautatiepaketin direktiivien (2001/12/EY, 2001/13/EY ja 2001/14/EY) täytäntöönpano (B7-0204/2010)

Brian Simpson esitteli suullisen kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mike Nattrass EFD-ryhmän puolesta, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian ja Inés Ayala Sender.

Brian Simpson käytti puheenvuoron antaakseen henkilökohtaisen lausuman Mike Nattrassin puheenvuoron johdosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Herbert Dorfmann, João Ferreira ja Silvia-Adriana Ţicău.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö