Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0030/2010

Teksty złożone :

O-0030/2010 (B7-0204/2010)

Debaty :

PV 09/03/2010 - 14
CRE 09/03/2010 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 9 marca 2010 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:50 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Pál SCHMITT
Wiceprzewodniczący

14. Wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego (debata)
CRE

Pytanie ustne (O-0030/2010) zadane przez Briana Simpsona, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wdrożenie pierwszego pakietu dyrektyw kolejowych (2001/12/EC, 2001/13/EC oraz 2001/14/EC) (B7-0204/2010)

Brian Simpson zadał pytanie ustne.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Mike Nattrass w imieniu grupy EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian i Inés Ayala Sender.

Głos zabrał Brian Simpson z uwagami natury osobistej w nawiązaniu do wypowiedzi Mike'a Nattrassa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Herbert Dorfmann, João Ferreira i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności