Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2572(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0154/2010

Debatten :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Stemmingen :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0058

Notulen
Dinsdag 9 maart 2010 - Straatsburg

15. Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-0026/2010) van Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Kader Arif, namens de S&D-Fractie, Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, en Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, aan de Commissie: Transparantie en stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen (B7-0020/2010)

Carl Schlyter, Daniel Caspary, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz en Syed Kamall lichten de mondelinge vraag toe.

Karel De Gucht (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag

Het woord wordt gevoerd door Tokia Saïfi, namens de PPE-Fractie, David Martin, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Christian Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie, Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie, Laurence J.A.J. Stassen, niet-ingeschrevene, Zuzana Roithová, Gianluca Susta, Alexander Alvaro, Jan Philipp Albrecht, Patrick Le Hyaric, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Eva Lichtenberger en Catherine Trautmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Papastamkos en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Karel De Gucht.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht en Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, over transparantie en de stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen (B7-0154/2010);

- Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini en Georgios Papastamkos, namens de PPE-Fractie, Syed Kamall en Robert Sturdy, namens de ECR-Fractie, over transparantie en de stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen (B7-0158/2010);

- Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, over de transparantie en de stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen (B7-0173/2010);

- Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange en David Martin, namens de S&D-Fractie, over transparantie en de stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen (B7-0179/2010);

- Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over transparantie en de stand van zaken bij de ACTA-onderhandelingen (B7-0180/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 10.3.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid