Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Otrdiena, 2010. gada 9. marts - Strasbūra
 1.Gadskārtējās sesijas atklāšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums - Patērētāju aizsardzība - SOLVIT (debates)
 5.Ilgtermiņa vīzas turētāju pārvietošanās ***I (debates)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšana nacionālā kopienākuma (NKI) noteikšanai * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Vācija (atlaišana no darba) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Lietuva (atlaišana no darba) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda līdzekļu izmantošana — Lietuva (ēku celtniecība) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.5.Papildprotokols, kas pievienots Sadarbības nolīgumam par Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu piekrastes un ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.6.Patērētāju aizsardzība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.7.SOLVIT (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  6.8.Dzīvnieku veselības prasības, kas piemērojamas lolojumdzīvnieku nekomerciālai pārvietošanai ***I (balsošana)
  6.9.Ilgtermiņa vīzas turētāju pārvietošanās ***I (balsošana)
  6.10.2008. gada ziņojums par konkurences politiku (balsošana)
  6.11.Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Jautājumu laiks (Komisijas priekšsēdētājs)
  10.1.Brīvie jautājumi
  10.2.Jaunā līguma īstenošana un pamattiesību ievērošana
 11.Starptautiskā politika klimata jomā pēc Kopenhāgenas konferences: jauna impulsa sniegšana starptautiskajām sarunām ar tūlītējas rīcības palīdzību (Reglamenta 111. pants)
 12.Otrais romu jautājumiem veltītais Eiropas samits (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 14.Pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošana (debates)
 15.Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums (debates)
 16.Regula, ar ko piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu (debates)
 17.Nākamās sēdes darba kārtība
 18.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (172 kb) Apmeklējumu reģistrs (60 kb)    Balsojumi pēc saraksta (392 kb) 
 
Protokols (124 kb) Apmeklējumu reģistrs (24 kb) Balsojumu rezultāti (96 kb) Balsojumi pēc saraksta (345 kb) 
 
Protokols (227 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (421 kb) Balsojumi pēc saraksta (522 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika