Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 9 marca 2010 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Tabela wyników rynku wewnętrznego - Ochrona konsumentów - SOLVIT (debata)
 5.Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Podział usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Niemcy - redukcja zatrudnienia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa - redukcja zatrudnienia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Litwa - sektor budowlany (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Ochrona konsumentów (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.SOLVIT (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym ***I (głosowanie)
  6.9.Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I (głosowanie)
  6.10.Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008 (głosowanie)
  6.11.Tabela wyników rynku wewnętrznego (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Tura pytań do przewodniczącego Komisji
  10.1.Pytania wolne
  10.2.Wdrożenie nowego traktatu i przestrzeganie praw podstawowych
 11.Międzynarodowa polityka w zakresie klimatu po szczycie w Kopenhadze: ożywianie negocjacji międzynarodowych poprzez natychmiastowe działania (art. 111 Regulaminu)
 12.Drugi europejski szczyt w sprawie Romów (debata)
 13.Tura pytań (pytania do Komisji)
 14.Wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego (debata)
 15.Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)
 16.Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (168 kb) Lista obecności (60 kb)    Głosowanie imienne (392 kb) 
 
Protokół (125 kb) Lista obecności (24 kb) Wyniki głosowania (103 kb) Głosowanie imienne (344 kb) 
 
Protokół (231 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (418 kb) Głosowanie imienne (517 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności