Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 9. marca 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu – Ochrana spotrebiteľa – Sieť SOLVIT (rozprava)
 5.Pohyb osôb s dlhodobými vízami ***I (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Alokácia nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM) na stanovenie hrubého národného dôchodku (HND) * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Nemecko – prepustení pracovníci (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Litva – prepustení pracovníci (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Litva – výstavba budov (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Dodatočný protokol k Dohode o spolupráci na ochranu pobrežia a vôd severovýchodného Atlantiku proti znečisteniu *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.6.Ochrana spotrebiteľa (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.7.Sieť SOLVIT (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.8.Veterinárne požiadavky uplatniteľné na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat ***I (hlasovanie)
  6.9.Pohyb osôb s dlhodobými vízami ***I (hlasovanie)
  6.10.Správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008 (hlasovanie)
  6.11.Hodnotenie výsledkov vnútorného trhu (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Hodina otázok pre predsedu Komisie
  10.1.Voľné témy
  10.2.Vykonávanie novej zmluvy a dodržiavanie základných práv
 11.Medzinárodná politika v oblasti zmeny klímy v období po kodanskom samite: znovuoživenie medzinárodných rokovaní prostredníctvom okamžitého prijatia opatrení (článok 111 rokovacieho poriadku)
 12.Druhý európsky samit o Rómoch (rozprava)
 13.Hodina otázok (pre Komisiu)
 14.Vykonávanie prvého balíka smerníc o železniciach (rozprava)
 15.Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA) (rozprava)
 16.Nariadenie, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (rozprava)
 17.Program rokovania na nasledujúci deň
 18.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (164 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Hlasovania podľa mien (392 kb) 
 
Zápisnica (122 kb) Prezenčná listina (24 kb) Výsledky hlasovaní (96 kb) Hlasovania podľa mien (342 kb) 
 
Zápisnica (226 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (420 kb) Hlasovania podľa mien (514 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia