Indiċi 
Minuti
PDF 232kWORD 127k
It-Tlieta, 9 ta' Marzu 2010 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-Seduta
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Tabella ta' valutazzjoni tas-Suq Intern - Ħarsien tal-konsumatur - SOLVIT (dibattitu)
 5.Moviment tal-persuni li jkollhom viża għal żjara fit-tul ***I (dibattitu)
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.L-allokazzjoni ta' servizzi finanzjarji intermedjarji mkejla b'mod indirett (FISIM) għat-twaqqif tad-Dħul Gross Nazzjonali (DGN) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.2.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Ġermanja - sensji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.3.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Litwanja - sensji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.4.Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Litwanja - Kostruzzjoni ta' bini (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Kooperazzjoni għall-Ħarsien mit-Tniġġis tax-Xtut u l-Ibħra fil-Grigal tal-Atlantiku *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.Ħarsien tal-konsumatur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.7.SOLVIT (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.8.Ħtiġijiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets ***I (votazzjoni)
  6.9.Moviment tal-persuni li jkollhom viża għal żjara fit-tul ***I (votazzjoni)
  6.10.Rapport dwar il-Politika dwar il-Kompetizzjoni 2008 (votazzjoni)
  6.11.Tabella ta' valutazzjoni tas-Suq Intern (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Ħin tal-mistoqsijiet għall-President tal-Kummissjoni
  10.1.Ħin liberu għall-mistoqsijiet
  10.2.Implimentazzjoni tat-trattat il-ġdid u r-rispett tad-drittijiet fundamentali
 11.Il-Politika Internazzjonali dwar il-Klima wara Kopenħagen: It-tisħiħ tan-negozjati internazzjonali b'azzjoni immedjata (Artikolu 111 tar-Regoli ta' Proċedura)
 12.It-Tieni Samit Ewropew dwar ir-Roma (dibattitu)
 13.Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)
 14.L-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)
 15.Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) (dibattitu)
 16.Regolament li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Skont l-Artikolu 229, l-ewwel subparagrafu, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 134(2) tar-Regoli ta' Proċedura, is-sessjoni 2010-2011 tal-Parlament Ewropew infetħet.


2. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


3. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-każ ta' Gilad Shalit

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder u Lorenzo Fontana f'isem il-Grupp EFD, dwar il-każ ta' Gilad Shalit (B7-0171/2010);

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells u Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ ta' Gilad Shalit (B7-0172/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt u Proinsias De Rossa f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ tas-suldat Iżraeljan priġunier Gilad Shalit (B7-0183/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ ta' Gilad Shalit (B7-0184/2010);

- Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ ta' Gilad Shalit (B7-0185/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides u Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-każ tas-suldat Iżraeljan priġunier Gilad Shalit (B7-0186/2010);

- Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda u Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ ta' Gilad Shalit (B7-0187/2010).

II.   L-eskalazzjoni tal-vjolenza fil-Messiku

-Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo u María Muñiz De Urquiza f'isem il-Grupp S&D, dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza fil-Messiku (B7-0188/2010);

- Renate Weber, Marielle De Sarnez u Izaskun Bilbao Barandica f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza fil-Messiku (B7-0189/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko u Tomasz Piotr Poręba f'isem il-Grupp ECR, dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza fil-Messiku (B7-0190/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei u Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza fil-Messiku (B7-0192/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza fil-Messiku (B7-0195/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler u Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-eskalazzjoni tal-vjolenza fil-Messiku (B7-0196/2010).

III.   Korea t'Isfel: il-piena tal-mewt iddikjarata legali

- Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Korea t'Isfel – il-piena tal-mewt iddikjarata legali (B7-0191/2010);

- Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş u Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, dwar il-piena tal-mewt legali fir-Repubblika tal-Korea (B7-0193/2010);

- Christian Ehler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė u Martin Kastler f'isem il-Grupp PPE, dwar il-piena tal-mewt iddikjarata legali fir-Repubblika tal-Korea (B7-0194/2010);

- Marie-Christine Vergiat u Sabine Lösing f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-piena tal-mewt fil-Korea t'Isfel (B7-0197/2010);

- Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Sandrine Bélier u Heidi Hautala f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-piena tal-mewt fil-Korea t'Isfel (B7-0198/2010).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Tabella ta' valutazzjoni tas-Suq Intern - Ħarsien tal-konsumatur - SOLVIT (dibattitu)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern [2009/2141(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

Abbozz ta' Rapport dwar il-ħarsien tal-konsumatur [2009/2137(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Anna Hedh (A7-0024/2010)

Abbozz ta' Rapport dwar SOLVIT [2009/2138(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, u Cristian Silviu Buşoi ppreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu: Michel Barnier u John Dalli (Membri tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Simon Busuttil (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Zuzana Roithová f'isem il-Grupp PPE, Evelyne Gebhardt f'isem il-Grupp S&D, Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, Heide Rühle f'isem il-Grupp Verts/ALE, Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, u Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Tiziano Motti, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Trevor Colman, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Morten Løkkegaard, Edvard Kožušník, Othmar Karas, Bernadette Vergnaud, Olle Schmidt, Jacek Olgierd Kurski, Sławomir Witold Nitras, Barbara Weiler, Theodor Dumitru Stolojan, Alan Kelly, Seán Kelly, Sylvana Rapti u Pascale Gruny.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Małgorzata Handzlik, Marc Tarabella, Franz Obermayr, Mairead McGuinness u Christel Schaldemose.

Tkellem Michel Barnier.

PRESIDENZA: Libor ROUČEK
Viċi President

Tkellmu: John Dalli, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Anna Hedh u Cristian Silviu Buşoi.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal- Minuti ta' 9.3.2010, punt 6.6 tal- Minuti ta' 9.3.2010 u punt 6.7 tal- Minuti ta' 9.3.2010.


5. Moviment tal-persuni li jkollhom viża għal żjara fit-tul ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim ta' Schengen u r-Regolament (KE) Nru 562/2006 fir-rigward tal-moviment tal-persuni li jkollhom viża għal żjara fit-tul [COM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

Carlos Coelho ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Cecilia Wikström (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Griesbeck f'isem il-Grupp ALDE, Rui Tavares f'isem il-Grupp GUE/NGL, Gerard Batten f'isem il-Grupp EFD, Frank Vanhecke Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Malinova Iotova, Mario Borghezio, Franz Obermayr, Simon Busuttil, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys, Kinga Göncz, Georgios Papanikolaou, Tanja Fajon u Zbigniew Ziobro.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai u Andrew Henry William Brons.

Tkellmu: Cecilia Malmström u Carlos Coelho.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal- Minuti ta' 9.3.2010.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11 h 50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12 h 05)


PRESIDENZA: Diana WALLIS
Viċi President

6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. L-allokazzjoni ta' servizzi finanzjarji intermedjarji mkejla b'mod indirett (FISIM) għat-twaqqif tad-Dħul Gross Nazzjonali (DGN) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-allokazzjoni tas-servizzi finanzjarji intermedjarji mkejla b'mod indirett (FISIM) għat-twaqqif tad-Dħul Gross Nazzjonali (DGN) użat minħabba l-baġit tal-Unjoni Ewropea u r-riżorsi proprji [COM(2009)0238 - C7-0049/2009- 2009/0068(CNS)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0041)


6.2. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Ġermanja - sensji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta’ rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod [COM(2010)00072010/0005(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0020/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0042)


6.3. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Litwanja - sensji (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta’ rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod [COM(2010)00082010/0003(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0021/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0043)


6.4. Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Il-Litwanja - Kostruzzjoni ta' bini (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, b'konformità mal-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja fis-sod [COM(2010)00092010/0002(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0019/2010)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0044)


6.5. Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Kooperazzjoni għall-Ħarsien mit-Tniġġis tax-Xtut u l-Ibħra fil-Grigal tal-Atlantiku *** (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim ta' Kooperazzjoni għall-Ħarsien mit-Tniġġis tax-Xtut u l-Ibħra fil-Grigal tal-Atlantiku [COM(2009)0436 - C7-0163/2009- 2009/0120(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Anna Rosbach (A7-0009/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Anna Rosbach (rapporteur) għamlet dikjarazzjoni skont l-Artikolu 138(4) tar-Regoli ta' Proċedura.

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0045)

B'hekk il-Parlament ta l-kunsens tiegħu.


6.6. Ħarsien tal-konsumatur (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' Rapport dwar il-ħarsien tal-konsumatur [2009/2137(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Anna Hedh (A7-0024/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0046)


6.7. SOLVIT (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Abbozz ta' Rapport dwar SOLVIT [2009/2138(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2010)0047)


6.8. Ħtiġijiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 998/2003 dwar il-ħtiġijiet rigward is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-moviment mhux kummerċjali tal-pets [COM(2009)0268 - C7-0035/2009- 2009/0077(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P7_TA(2010)0048)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0048)


6.9. Moviment tal-persuni li jkollhom viża għal żjara fit-tul ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda l-Konvenzjoni li Timplimenta l-Ftehim ta' Schengen u r-Regolament (KE) Nru 562/2006 fir-rigward tal-moviment tal-persuni li jkollhom viża għal żjara fit-tul [COM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P7_TA(2010)0049)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2010)0049)

Interventi

- Carlos Coelho (rapporteur), qabel il-votazzjoni, biex jiġbed l-attenzjoni tal-Kunsill, li tiegħu nnota l-assenza, dwar il-fatt li f'każ ta' adozzjoni tar-rapport tiegħu, ikun jeħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ sal-05 ta' April 2010 (il-President jiddispjaċiha tal-assenza tal-Kunsill).


6.10. Rapport dwar il-Politika dwar il-Kompetizzjoni 2008 (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport dwar il-Politika dwar il-Kompetizzjoni 2008 [COM(2009)0374 - 2009/2173(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sophia in 't Veld (A7-0025/2010)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0050)


6.11. Tabella ta' valutazzjoni tas-Suq Intern (votazzjoni)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tas-Suq Intern - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2010)0051)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Anna Hedh - A7-0024/2010:
Siiri Oviir, Zigmantas Balčytis

Rapport Cristian Silviu Buşoi - A7-0027/2010:
Viktor Uspaskich, Alfredo Antoniozzi, Zuzana Roithová

Rapport Bairbre de Brún - A7-0082/2009:
Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová, Peter Jahr, Nicole Sinclaire, Daniel Hannan

Rapport Carlos Coelho - A7-0015/2010:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Kinga Gál

Rapport Sophia in 't Veld - A7-0025/2010:
Marian Harkin

Rapport Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein - A7-0084/2009:
Jarosław Kalinowski, Viktor Uspaskich, Siiri Oviir, Zuzana Roithová


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa tal-anqas ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz kien preżenti iżda ma pparteċipax fil-votazzjoni fuq ir-rapporti A7-0020/2010, A7-0021/2010, A7-0019/2010, A7-0009/2010, A7-0024/2010, A7-0027/2010, A7-0082/2010 u A7-0015/2010.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05 )

PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Ħin tal-mistoqsijiet għall-President tal-Kummissjoni

10.1. Ħin liberu għall-mistoqsijiet

Tkellmu sabiex jagħmlu mistoqsijiet u mistoqsijiet supplimentari lil José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni), li weġibhom: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE, Martin Schulz f'isem il-Grupp S&D, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Ivo Strejček f'isem il-Grupp ECR, Lothar Bisky f'isem il-Grupp GUE/NGL, Niki Tzavela f'isem il-Grupp EFD, u Daniël van der Stoep Membru mhux affiljat.


10.2. Implimentazzjoni tat-trattat il-ġdid u r-rispett tad-drittijiet fundamentali

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" sabiex jagħmlu mistoqsijiet lil José Manuel Barroso (President tal-Kummissjoni) li weġibhom: Alf Svensson, Artur Zasada, Derek Vaughan, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Ashley Fox, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Sarah Ludford, Lena Kolarska-Bobińska, Simon Busuttil, Olle Ludvigsson, Bogusław Liberadzki u David Casa.

PRESIDENZA: Silvana KOCH-MEHRIN
Viċi President

Tkellem David-Maria Sassoli biex jipprotesta kontra d-diskors ta' Sonia Alfano (il-President ħadet nota).


11. Il-Politika Internazzjonali dwar il-Klima wara Kopenħagen: It-tisħiħ tan-negozjati internazzjonali b'azzjoni immedjata (Artikolu 111 tar-Regoli ta' Proċedura)

Stqarrija tal-Kummissjoni: Il-Politika Internazzjonali dwar il-Klima wara Kopenħagen: It-tisħiħ tan-negozjati internazzjonali b'azzjoni immedjata

Connie Hedegaard (Membru tal-Kummissjoni) għamlet l-istqarrija.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" biex jagħmlu mistoqsijiet li wieġbet għalihom Connie Hedegaard fi gruppi ta' tlieta: Richard Seeber, Marita Ulvskog, Chris Davies, Satu Hassi, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Paul Nuttall, Andrew Henry William Brons, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Frédérique Ries, Claude Turmes, Maria Da Graça Carvalho, Dan Jørgensen u Holger Krahmer.

Dan il-punt ingħalaq.


12. It-Tieni Samit Ewropew dwar ir-Roma (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0017/2010) mressqa minn Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz u Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, lill-Kunsill: It-tieni Samit Ewropew dwar ir-Roma (B7-0013/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0018/2010) mressqa minn Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz u Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, lill-Kummissjoni: It-tieni Samit Ewropew dwar ir-Roma (B7-0014/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0028/2010) mressqa minn Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller u Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kunsill: It-tieni Samit Ewropew dwar ir-Roma (B7-0202/2010)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0029/2010) mressqa minn Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller u Jan Philipp Albrecht f'isem il-Grupp Verts/ALE, lill-Kummissjoni: : It-tieni Samit Ewropew dwar ir-Roma (B7-0203/2010)

Monika Flašíková Beňová għamel il-mistoqsijiet bi tweġiba orali B7-0013/2010 u B7-0014/2010.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Hélène Flautre għamlet il-mistoqsijiet bi tweġiba orali B7-0202/2010 u B7-0203/2010.

Diego López Garrido (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbu għall-mistoqsijiet.

Tkellmu: Lívia Járóka f'isem il-Grupp PPE, Claude Moraes f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Cornelia Ernst f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Zoltán Balczó Membru mhux affiljat, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nicole Kiil-Nielsen, Lorenzo Fontana, Simon Busuttil, María Muñiz De Urquiza, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Danuta Maria Hübner, Csaba Sándor Tabajdi u Elena Oana Antonescu.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Tkellmu: Olga Sehnalová u Daciana Octavia Sârbu.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Milan Zver, Corina Creţu, Iosif Matula, Krisztina Morvai u Monika Smolková.

Tkellmu: Diego López Garrido u Viviane Reding.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: prochaine période de session.

Tkellem Csaba Sándor Tabajdi fuq punt ta' natura teknika.


13. Ħin għall-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kummissjoni)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kummissjoni (B7-0017/2010).

Mistoqsija 28 (Vilija Blinkevičiūtė): Ir-regolamentazzjoni tal-fondi tal-pensjonijiet privati.

Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Vilija Blinkevičiūtė, Franz Obermayr u Silvia-Adriana Ţicău.

Mistoqsija 29 (Seán Kelly): Is-sistemi ta' assigurazzjoni kontra l-għargħar fl-UE.

Michel Barnier wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Seán Kelly, Jim Higgins u Janusz Władysław Zemke.

Mistoqsija 30 (Silvia-Adriana Ţicău): Miżuri Ewropej kontra l-faqar.

László Andor (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr u Nikolaos Chountis.

Mistoqsija 31 (Georgios Papanikolaou): Evalwazzjoni tal-Programm Kulturali 2007-2013.

Androulla Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Georgios Papanikolaou.

Mistoqsija 32 (Liam Aylward): Tisħiħ u finanzjar tal-livell bażiku tal-organizzazzjonijiet sportivi fl-UE.

Androulla Vassiliou wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Liam Aylward u Piotr Borys.

Mistoqsija 33 (Jim Higgins): L-imwiet fit-toroq.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jim Higgins, Zigmantas Balčytis u Nikolaos Chountis.

Mistoqsija 34 (Ivo Belet): Railway accident in Buizingen and electronic safety system.

Mistoqsija 35 (Frieda Brepoels): Kawżi tal-ħabta terribli bejn il-ferroviji tat-Tnejn 15 ta' Frar f'Buizingen.

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsijiet kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Ivo Belet, Frieda Brepoels u Piotr Borys.

Mistoqsija 36 (Jacek Włosowicz): Il-qlib tas-siegħa fis-sajf u x-xitwa.

Siim Kallas wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Jacek Włosowicz.

Mistoqsija 37 (Gay Mitchell): Il-bilanċ bejn is-sigurtà u l-libertà.

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Gay Mitchell.

Tkellem Marian Harkin, awtur tal-mistoqsija 38, li Viviane Reding se tagħti tweġiba għaliha bil-miktub.

Mistoqsija 39 (Bernd Posselt): Il-minoranzi etniċi tradizzjonali stabbiliti.

Viviane Reding wieġbet għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Bernd Posselt.

Tkellem Marc Tarabella.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin għall-mistoqsijiet riżervat għall-Kummissjoni ntemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENZA: Pál SCHMITT
Viċi President

14. L-implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-ewwel pakkett ferrovjarju (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0030/2010) mressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: L-Implimentazzjoni tad-Direttivi dwar l-Ewwel Pakkett Ferrovjarju (2001/12/KE, 2001/13/KE u 2001/14/KE) (B7-0204/2010)

Brian Simpson għamel il-mistoqsija bi tweġiba orali.

Siim Kallas (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Mathieu Grosch f'isem il-Grupp PPE, Saïd El Khadraoui f'isem il-Grupp S&D, Gesine Meissner f'isem il-Grupp ALDE, Isabelle Durant f'isem il-Grupp Verts/ALE, Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp ECR, Jaromír Kohlíček f'isem il-Grupp GUE/NGL, Mike Nattrass f'isem il-Grupp EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian u Inés Ayala Sender.

Tkellem Brian Simpson fuq punt personali rigward id-diskors ta' Mike Nattrass.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Herbert Dorfmann, João Ferreira u Silvia-Adriana Ţicău.

Tkellem Siim Kallas.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Ftehim Kummerċjali dwar il-Ġlieda Kontra l-Falsifikazzjoni (ACTA) (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0026/2010) mressqa minn Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Kader Arif f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Syed Kamall f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Trasparenza u stat attwali tan-negozjati ACTA (Ftehim Kummerċjali Kontra l-Falsifikazzjoni) (B7-0020/2010)

Carl Schlyter, Daniel Caspary, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz u Syed Kamall għamlu l-mistoqsija bi tweġiba orali.

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Tokia Saïfi f'isem il-Grupp PPE, David Martin f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Christian Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Edvard Kožušník f'isem il-Grupp ECR, Eva-Britt Svensson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen Membru mhux affiljata, Zuzana Roithová, Gianluca Susta, Alexander Alvaro, Jan Philipp Albrecht, Patrick Le Hyaric, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Eva Lichtenberger u Catherine Trautmann.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Georgios Papastamkos u João Ferreira.

Tkellem Karel De Gucht.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht u Franziska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-trasparenza u s-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tal-ACTA (B7-0154/2010);

- Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini u Georgios Papastamkos f'isem il-Grupp PPE, Syed Kamall u Robert Sturdy f'isem il-Grupp ECR, dwar it-trasparenza u s-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tal-ACTA (B7-0158/2010);

- Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez u Michael Theurer f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-trasparenza u s-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tal-ACTA (B7-0173/2010);

- Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange u David Martin f'isem il-Grupp S&D, dwar it-trasparenza u s-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tal-ACTA (B7-0179/2010);

- Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin u Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-trasparenza u s-sitwazzjoni attwali tan-negozjati tal-ACTA (B7-0180/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.7 tal- Minuti ta' 10.3.2010.


16. Regolament li japplika skema ta' preferenzi tariffarji ġeneralizzati (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-0022/2010) mressqa minn Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Kader Arif f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Joe Higgins f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Robert Sturdy f'isem il-Grupp ECR, lill-Kummissjoni: Regolament li japplika skema ta' preferenzi ta' tariffi ġeneralizzati (B7-0018/2010)

Daniel Caspary, David Martin, Niccolò Rinaldi, Nicole Kiil-Nielsen, Joe Higgins u Syed Kamall għamlu l-mistoqsija bi tweġiba orali.

Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija bi tweġiba orali

Tkellmu: Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, Vital Moreira f'isem il-Grupp S&D, Georgios Papastamkos, Bernd Lange, Thomas Mann, Gianluca Susta u Christofer Fjellner.

Tkellem skont il-proċedura "catch the eye" Rareş-Lucian Niculescu.

Tkellem Karel De Gucht.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė u Georgios Papastamkos f'isem il-Grupp PPE, Kader Arif u Véronique De Keyser f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Robert Sturdy f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-Regolament li japplika skema ta’ preferenzi tariffarji ġeneralizzati (GSP) (B7-0181/2010);

- Joe Higgins u Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar ir-Regolament li japplika skema ta’ preferenzi ġeneralizzati ta' tariffi (GSP) (B7-0182/2010).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.8 tal- Minuti ta' 10.3.2010.


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 439.651/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.40.

Klaus Welle

Pál Schmitt

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza