Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 10. märts 2010 - Strasbourg

3. EL 2020 - Euroopa Ülemkogu 11. veebruari 2010. aasta mitteametliku kohtumise järelmeetmed (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: EL 2020 - Euroopa Ülemkogu 11. veebruari 2010. aasta mitteametliku kohtumise järelmeetmed

Arutelu toimus 24. veebruaril 2010 (24.2.2010 protokolli punkt 13).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Malcolm Harbour ja Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel: EL 2020 (B7-0150/2010),

- Martin Schulz ja Stephen Hughes fraktsiooni S&D nimel: ELi 2020. aasta strateegia – 11. veebruaril 2010 toimunud Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise järelmeetmed (B7-0151/2010),

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas ja Marian-Jean Marinescu fraktsiooni PPE nimel: Strateegia EL 2020 ja valmistumine Euroopa Ülemkogu kevadiseks kohtumiseks (B7-0153/2010),

- Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi 2020. aasta strateegia ja 11. veebruaril 2010 toimunud Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise järelmeetmed (B7-0159/2010),

- Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel: 11. veebruaril toimunud Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise järelmeetmed (B7-0160/2010),

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi 2020. aasta strateegia ja 11. veebruaril 2010 toimunud Euroopa Ülemkogu mitteametliku kohtumise järelmeetmed (B7-0165/2010).

Hääletus: 10.3.2010protokoll punkt 7.2.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika