Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - Strasbourg

3. EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta

Keskustelu käytiin 24. helmikuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 24.2.2010, kohta 13).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Malcolm Harbour ja Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta Eurooppa 2020 -strategiasta (B7-0150/2010)

- Martin Schulz ja Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seurannasta (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas ja Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta EU2020-strategiasta kevään Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelemiseksi (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta EU 2020 -strategiasta – 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta (B7-0159/2010)

- Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seurannasta (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta EU 2020 -strategiasta ja 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seurannasta (B7-0165/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2010, kohta 7.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö