Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. március 10., Szerda - Strasbourg

3. Európa 2020 - A 2010. február 11-i informális Európai Tanács nyomon követése (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Európa 2020 - A 2010. február 11-i informális Európai Tanács nyomon követése

A vita időpontja: 2010. február 24. (2010.2.24-i jegyzőkönyv 13. pont ).

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Malcolm Harbour és Roberts Zīle, az ECR képviselőcsoport nevében, az „Európa 2020” stratégiáról – az Európai Tanács 2010. február 11-i nem hivatalos ülését követően (B7-0150/2010)

- Martin Schulz és Stephen Hughes, az S&D képviselőcsoport nevében, az „Európa 2020” stratégiáról – az Európai Tanács 2010. február 11-i nem hivatalos ülését követően (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas és Marian-Jean Marinescu, a PPE képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács tavaszi ülésének előkészítésével kapcsolatban az „Európa 2020” stratégiáról (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms és Daniel Cohn-Bendit, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az EU 2020 stratégiáról – az Európai Tanács 2010. február 11-i nem hivatalos ülését követően (B7-0159/2010)

- Lena Ek, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Európai Tanács február 11-i nem hivatalos üléséről (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides és Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az „EU 2020” stratégiáról – az Európai Tanács 2010. február 11-i nem hivatalos ülését követően (B7-0165/2010).

Szavazás: 2010.3.10-i jegyzőkönyv 7.2. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat