Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - Strasbūras

3. Strategija „ES 2020“. Tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimu (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Strategija „ES 2020“. Tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimu

Diskusijos buvo surengtos 2010 m. vasario 24 d. (punktas 13 protokolo 24.2.2010).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Malcolm Harbour ir Roberts Zīle ECR frakcijos vardu – dėl „ES 2020“ (B7-0150/2010);

- Martin Schulz ir Stephen Hughes S&D frakcijos vardu – dėl strategijos „ES 2020“. Tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu Europos Vadovų Tarybos 2010 m. vasario 11 d. susitikimu (B7-0151/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas ir Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu – dėl strategijos „ES 2020“ siekiant pasirengti pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikimui (B7-0153/2010);

- Rebecca Harms ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl strategijos „ES 2020“. Tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu Europos Vadovų Tarybos 2010 m. vasario 11 d. susitikimu (B7-0159/2010);

- Lena Ek ALDE frakcijos vardu – dėl tolesnių veiksmų, susijusių su neoficialiu Europos Vadovų Tarybos 2010 m. vasario 11 d. susitikimu (B7-0160/2010);

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl strategijos „ES 2020“. Tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu Europos Vadovų Tarybos 2010 m. vasario 11 d. susitikimu (B7-0165/2010).

Balsavimas: punktas 7.2 protokolo 10.3.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika