Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 10 martie 2010 - Strasbourg

3. UE 2020- Măsuri adoptate în urma Consiliului European informal din 11 februarie 2010 (propuneri de rezoluţie depuse)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: UE 2020- Măsuri adoptate în urma Consiliului European informal din 11 februarie 2010

Dezbaterea a avut loc la 24 februarie 2010 (punctul 13 al PV din 24.2.2010).

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Malcolm Harbour şi Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, referitoare la UE 2020 (B7-0150/2010)

- Martin Schulz şi Stephen Hughes, în numele Grupului S&D, referitoare la UE 2020 - Acțiuni subsecvente Consiliului European informal din 11 februarie 2010 (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas şi Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, referitoare la Strategia UE 2020, în vederea pregătirii Consiliului European de primăvară (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la UE 2020 - Acțiuni subsecvente Consiliului European informal din 11 februarie 2010 (B7-0159/2010)

- Lena Ek, în numele Grupului ALDE, referitoare la UE 2020 - Acțiuni subsecvente Consiliului European informal din 11 februarie 2010 (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides şi Nikolaos Chountis, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la UE 2020 - Acțiuni subsecvente Consiliului European informal din 11 februarie 2010 (B7-0165/2010).

Vot: punctul 7.2 al PV din 10.3.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate