Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 - Strasbourg

4. Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano

Keskustelu käytiin 24. helmikuuta 2010 (istunnon pöytäkirja 24.2.2010, kohta 17).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides ja Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Israelia ja Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta (B7-0135/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta Israelia ja Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta (B7-0136/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, Olga Sehnalová, María Muñiz De Urquiza ja Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta Israelia ja Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta (B7-0138/2010)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Israelia ja Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpanosta (B7-0140/2010)

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta Goldstonen raportin suositusten täytäntöönpanosta (B7-0145/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta Goldstonen raportin täytäntöönpanosta (B7-0146/2010).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2010, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö