Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 10. marca 2010 - Štrasburg

4. Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Dodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 17 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides a Cristian Dan Preda za skupinu PPE o dodržiavaní Goldstoneových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0135/2010)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o dodržiavaní Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0136/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, Olga Sehnalová, María Muñiz De Urquiza a Robert Goebbels za skupinu S&D o dodržiavaní Goldstoneových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0138/2010)

- Charles Tannock za skupinu ECR o dodržiavaní Goldstoneových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou (B7-0140/2010)

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o vykonávaní odporúčaní Goldstoneovej správy (B7-0145/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL o vykonávaní Goldstonovej správy (B7-0146/2010).

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 10.3.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia