Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/2057(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0023/2010

Viták :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Szavazatok :

PV 10/03/2010 - 7.9
CRE 10/03/2010 - 7.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0060

Jegyzőkönyv
2010. március 10., Szerda - Strasbourg

6. 2008-as éves jelentés a KKBP-ről - Az európai biztonsági stratégia és a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása - Atomsorompó-szerződés (vita)
CRE

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás II. része G. pontjának (43) bekezdése alapján az Európai Parlamenthez intézett 2008-as éves tanácsi jelentésről [(2009/2057(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Jelentés az európai biztonsági stratégia és a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról [(2009/2198(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0169/2009) felteszi: Gabriele Albertini és Arnaud Danjean, az AFET bizottság nevében, a Tanácshoz: Atomsorompó-szerződés (B7-0009/2010)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0170/2009) felteszi: Gabriele Albertini és Arnaud Danjean, az AFET bizottság nevében, a Bizottsághoz:Az atomsorompó-szerződés (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini előterjeszti a jelentést.

Arnaud Danjean előterjeszti a jelentést és kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Felszólal: Catherine Ashton, (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője).

Felszólal: Nadezhda Neynsky (a BUDG bizottság véleményének előadója), Ioannis Kasoulides, a PPE képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, az S&D képviselőcsoport nevében, Annemie Neyts-Uyttebroeck, az ALDE képviselőcsoport nevében, Franziska Katharina Brantner, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, Willy Meyer, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi és Ulrike Lunacek.

ELNÖKÖL: Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa és Andrey Kovatchev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Catherine Ashton, Gabriele Albertini és Arnaud Danjean.

A vitát követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése értelmében benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Ioannis Kasoulides, a PPE képviselőcsoport nevében, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésről (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda és Indrek Tarand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésről (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda és Adrian Severin, az S&D képviselőcsoport nevében, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésről (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck és Andrew Duff, az ALDE képviselőcsoport nevében, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésről (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou és Nikolaos Chountis, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződésről (B7-0144/2010);

- Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéssel kapcsolatos konferencia kilátásairól (B7-0147/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.3.10-i jegyzőkönyv 7.9. pont , 2010.3.10-i jegyzőkönyv 7.10. pont és 2010.3.10-i jegyzőkönyv 7.11. pont .

(Az ülést 11.55-kor, a szavazások órájáig felfüggesztik és 12.00-kor folytatják.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat