Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/2057(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0023/2010

Debatai :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Balsavimas :

PV 10/03/2010 - 7.9
CRE 10/03/2010 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0060

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. kovo 10 d. - Strasbūras

6. 2008 m. metinis pranešimas dėl BUSP. Europos saugumo strategijos ir Bendrosios saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas. Branduolinių ginklų neplatinimo sutartis (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl 2008 m. Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) pagrindinių aspektų ir esminių pasirinkimų, Europos Parlamentui pateikto pagal 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo II dalies G antraštinės dalies 43 skirsnį [(2009/2057(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Gabriele Albertini (A7-0023/2010).

Pranešimas dėl Europos saugumo strategijos ir Bendrosios saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo [(2009/2198(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A7-0026/2010).

Žodinis klausimas (O-0169/2009), kurį uždavė Gabriele Albertini ir Arnaud Danjean AFET komiteto vardu Tarybai: Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis (B7-0009/2010).

Žodinis klausimas (O-0170/2009), kurį uždavė Gabriele Albertini ir Arnaud Danjean AFET komiteto vardu Komisijai: Branduolinio ginklo neplatinimo sutartis (B7-0010/2010).

Gabriele Albertini pristatė savo pranešimą.

Arnaud Danjean pristatė savo pranešimą ir pateikė žodinius klausimus.

Kalbėjo Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai).

Kalbėjo: Nadezhda Neynsky (BUDG komiteto nuomonės referentė), Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu, Adrian Severin S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Willy Meyer GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer, nepriklausomas Parlamento narys, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi ir Ulrike Lunacek.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa ir Andrey Kovatchev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr ir Miroslav Mikolášik.

Kalbėjo: Catherine Ashton, Gabriele Albertini ir Arnaud Danjean.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Ioannis Kasoulides PPE frakcijos vardu – dėl Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda ir Adrian Severin S&D frakcijos vardu – dėl Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck ir Andrew Duff ALDE frakcijos vardu – dėl Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou ir Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties (B7-0144/2010);

- Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl konferencijos Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo klausimu perspektyvų (B7-0147/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.9 protokolo 10.3.2010, punktas 7.10 protokolo 10.3.2010 ir punktas 7.11 protokolo 10.3.2010.

(Posėdis sustabdytas 11.55 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.00 val.)

Teisinė informacija - Privatumo politika