Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2009/2057(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0023/2010

Debates :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Balsojumi :

PV 10/03/2010 - 7.9
CRE 10/03/2010 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0060

Protokols
Trešdiena, 2010. gada 10. marts - Strasbūra

6. 2008. gada ziņojums par KĀDP - Eiropas drošības stratēģijas īstenošana un kopējā drošības un aizsardzības politika - Kodolieroču neizplatīšanas līgums (debates)
CRE

Ziņojums par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2008. gadā, kuru Eiropas Parlamentam iesniedza, piemērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma G sadaļas 43. punktu [(2009/2057(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Gabriele Albertini (A7-0023/2010).

Ziņojums par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu [(2009/2198(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Arnaud Danjean (A7-0026/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0169/2009) un kuru uzdeva Gabriele Albertini un Arnaud Danjean AFET komitejas vārdā Padomei: Līgums par kodolieroču neizplatīšanu (B7-0009/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0170/2009) un kuru uzdeva Gabriele Albertini un Arnaud Danjean AFET komitejas vārdā Komisijai: Līgums par kodolieroču neizplatīšanu (B7-0010/2010).

Gabriele Albertini iepazīstināja ar ziņojumu.

Arnaud Danjean iepazīstināja ar ziņojumu un izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

UzstājāsCatherine Ashton (Komisijas priekšsēdētāja vietniece un Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Uzstājās Nadezhda Neynsky (BUDG komitejas atzinuma sagatavotāja), Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā, Adrian Severin S&D grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Willy Meyer GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi un Ulrike Lunacek.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa un Andrey Kovatchev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr un Miroslav Mikolášik.

Uzstājās Catherine Ashton, Gabriele Albertini un Arnaud Danjean.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu iesniegti debašu noslēgumā:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Ioannis Kasoulides PPE grupas vārdā - par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā - par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda un Adrian Severin S&D grupas vārdā - par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck un Andrew Duff ALDE grupas vārdā - par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā - par Kodolieroču neizplatīšanas līgumu (B7-0144/2010);

- Charles Tannock ECR grupas vārdā - par Kodolieroču neizplatīšanas līguma konferences perspektīvu (B7-0147/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 10. marta protokola 7.9. punkts, 2010. gada 10. marta protokola 7.10. punkts un 2010. gada 10. marta protokola 7.11. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika