Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0154/2010

Разисквания :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0058

Протокол
Сряда, 10 март 2010 г. - Страсбург

7.7. Търговско споразумение против фалшифицирането (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 и B7-0180/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0154/2010

(за замяна на B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 и B7-0180/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini и Georgios Papastamkos, от името на групата PPE,

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange и David Martin, от името на групата S&D,

Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Метин Казак, Marielle De Sarnez и Michael Theurer, от името на групата ALDE,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE,

Syed Kamall, от името на групата ECR,

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL

приема се (P7_TA-PROV(2010)0058)

Изказвания

Tokia Saïfi, от името на групата PPE, направи устно предложение за изменение на изменение 1, което беше одобрено.

Правна информация - Политика за поверителност